TÜRKİYE: Pınar Selek’e verilen müebbet hapis cezası, kabul edilemez bir karardır!

15/07/2022
Déclaration
en fr tr
Photo: Sule Dilek Atasayar

Paris-Cenevre, 28 Haziran 2022 – Tanınmış insan hakları savunucusu Pınar Selek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi (FIDH-OMCT) ve Fransız İnsan Hakları Birliği’nin (LDH), Türkiye Cumhuriyeti Yargıtayı’ın bu haksız kararından derin üzüntü duyarak yetkilileri bu cezayı kaldırmaya çağırıyor.

22 Haziran 2022’de Yargıtay, Pınar Selek’e müebbet hapis cezası verdi.

Pınar Selek, şu anda Fransa’da yaşayan ve barış süreçleri ve askersizleştirme üzerine yaptığı araştırmalar nedeniyle 1998 yılında tutuklanan Türkiyeli bir yazar, sosyolog ve insan hakları savunucusudur. Pınar Selek, Kürdistan İşçi Partisi’ni (PKK) desteklemek ve ardından aynı yılın 9 Temmuz’unda İstanbul’daki Mısır Çarşısı’nda bomba patlatmakla suçlanıyordu. Genç bir Kürdün işkence altında yaptığı suçlamalar, Selek’in tutuklanmasına yol açtı. Aktivist daha sonra ifadesini geri alsa da, Selek 2000 yılında geçici olarak serbest bırakılana kadar iki yıl boyunca tutuklu kaldı ve işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldı. Selek kendisine verilen hapis cezası ardından İstanbul Ceza Mahkemesi tarafından 2006, 2008, 2011 ve 2014 yıllarında dört kez beraat etti. Ancak savcı sürekli olarak Yargıtay’a başvurdu ve tüm soruşturmaların patlamayı bir gaz sızıntısına bağlamasına rağmen Yargıtay beraat kararlarını iptal etti.

Yaklaşık 24 yıldır Türkiye makamlarının yargısal tacizine maruz bırakılan Pınar Selek, 2017 yılında vatandaşlığını aldığı Fransa’da mülteci konumunda. FIDH üyesi olan Fransız İnsan Hakları Birliği’nin (LDH) bir üyesi oldu ve LDH Ulusal Komitesi’nin ise eski bir üyesi.

Gözlemevi ve LDH, bu yargısal taciz ve sürekli tehdit altında keyfi bir tutuklama nedeniyle, Selek’in Türkiye’deki yaşamının ve çalışmalarının ciddi şekilde kesintiye uğradığını hatırlatır. Dahası, bu kabul edilemez müebbet hapis cezası, beraberinde Pınar Selek ve ailesi üzerinde benzeri görülmemiş bir ekonomik baskı oluşturarak milyonlarca avroluk tazminat yükü getirebilir.

Gözlemevi ve LDH, Türkiye makamlarını Pınar Selek’e verilen müebbet hapis cezasını derhal ve koşulsuz olarak iptal etmeye çağırıyor ve kendisine yönelik kesintisiz adli tacize, sadece düşünce ve ifade özgürlüğünü meşru bir şekilde kullanması nedeniyle yaptırım olarak uygulandığı görüldüğünden, son verilmesi çağrısını yineliyor.

Lire la suite

  • Co-signataires

    İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi (Gözlemevi) 1997’de Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT) tarafından kurulmuştur. Bu programın amacı, insan hakları savunucularına karşı baskıyı engellemek veya bu durumlara çözüm üretmek üzere müdahale etmektir. FIDH ve OMCT, uluslararası sivil toplum tarafından hayata geçirilen bir Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları Mekanizması olan ProtectDefenders.eu üyesidir.

    LDH (Ligue des droits de l’Homme), temel hakların geliştirilmesi ve savunulmasının genel ortak payda olarak görüldüğü genel ve bağımsız bir dernektir. 120 yılı aşkın süredir özgürlükler, adalet, medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile birlikte özel hayattaki güvenlik müdahalelerine karşı, ırkçılığa karşı, antisemitizme karşı ve farklı ayrımcılık biçimlerine karşı özgürlüklerin savunulması için mücadele etmektedir. LDH, kamu makamlarını, hak ve özgürlüklere aykırı önlemler alındığında temel haklarımızı güvence altına almaya çağırmakta; demokrasinin düzgün işlemesini sağlamak ve istismarcı ve keyfi uygulamaları kınamak için polis uygulamalarını izlemekte; bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için okullara ve halkın geneline müdahale etmekte; mahkemelerde adaletsizlik veya ayrımcılık mağdurlarının yanında durmakta ve adalete erişim için çalışmaktadır. Fransa’da ve denizaşırı topraklarında, yaklaşık 300 yerel birim ile çalışmaktadır. Çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için: www.ldh-france.org


Agir