Türkiye: Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen’in serbest bırakılmaları ve devam eden yargı tacizi

01/02/2022
Appel urgent
en tr

Yeni bilgi
TUR 009 / 1221 / OBS 130.1
Serbest bırakılma /
Yargısal taciz /
Kötü muamele / Aşırı güç kullanımı
Türkiye
28 Ocak 2022

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT) ortaklığıyla oluşturulan İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi, yeni bilgiler edinmiştir ve Türkiye’deki aşağıda belirtilen durum konusunda müdahalenizi talep etmektedir.

Yeni bilgi:

Gözlemevi, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve rektörlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan [1] tarafından atanmasına karşı barışçıl protestolar düzenleyen ve akademik özgürlük çağrısında bulunan bir öğrenci hareketi olan "Boğaziçi Direnişi" katılımcıları Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen’in serbest bırakılmaları ve Gök ve Özen’e yönelik devam eden yargısal taciz hakkında bilgi edinmiştir.

7 Ocak 2022’de İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen’in adli kontrolle tahliye edilmelerine ve üç ay süren keyfi tutuklulukları sonrasında haklarında yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vermiştir. Gök ve Özen, 5 Ekim 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binası önünde barışçıl bir protestoya katılmalarıyla bağlantılı olarak, “Kanuna aykırı toplantı veya gösteriye katılanların dağılması yönünde güvenlik güçlerinin ihtarlarına uymama” (2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, 32. Madde), “özgürlükten yoksun bırakma”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” (Türk Ceza Kanunu, sırasıyla Madde 109, 265 ve 223) suçlamalarıyla karşı karşıyadır.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi davanın bir sonraki duruşmasının tarihini 21 Mart 2022 olarak belirlemiştir. Bununla birlikte, 17 Ocak 2022 tarihinde Mahkeme, davaya müşteki olarak katılma talebinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci ve üniversitedeki özel güvenlik görevlilerinden bir grup ile gizli bir duruşma yapmıştır. Ne Berke Gök ile Perit Özen ne de avukatları bu gizli duruşma konusunda bilgilendirilmiştir ve bu nedenle sanıkların İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Madde 6’da teminat altına alınan adil yargılanma hakları ihlal edilmiştir. Mahkeme, Rektör İnci Naci ve üniversite güvenlik görevlilerinin müdahale talepleri konusunda 21 Mart 2022 tarihinde karar verecektir.

Gözlemevi, Ersin Berke Gök, Caner Perit Özen ve diğer sekiz Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden oluşan bir grubun 5 Ekim 2021’de rektörlük binası önünde barışçıl bir şekilde açıklama yaparken şiddet kullanılarak gözaltına alındığını hatırlatır. Aynı gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada protestolara katılan öğrencileri “üniversite içine sızmış teröristler” olarak nitelendirmiştir. Ayrıca rektör Naci İnci, öğrenciler hakkında “tehdit”, “hakaret”, “mala zarar verme”, “görevi yaptırmamak için direnme” (Türk Ceza Kanunu, sırasıyla Madde 106, 151 ve 265) ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununu ihlal” suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.

6 Ekim 2021 tarihinde, Gök ve Özen, Metris Cezaevi’nde tecrit edilmiştir. 26 Ekim 2021 tarihinde, Yüksek Güvenlikli Silivri Cezaevi’ne sevk edilmişlerdir ve bir ay sonra 26 Kasım 2021 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Savcısı, haklarında "kanuna aykırı toplantı veya gösteriye katılanların dağılması yönünde güvenlik güçlerinin ihtarlarına uymama", "özgürlükten yoksun bırakma", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlamalarıyla resmi iddianame hazırlamıştır. Silivri Cezaevi’nde tutuklu oldukları süre boyunca iki öğrencinin de akrabalarıyla yazışmalarına izin verilmemiştir. Ayrıca Ersin Berke Gök’e tutukluluğu süresince beslenmesine uygun gıda verilmemiştir.

Gözlemevi, Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen’in uğradığı devam eden yargısal tacizin yanı sıra Gözlemevi’nin “Sürekli OHAL: Türkiye’de Toplantı ve Gösteri Özgürlüğüne Yönelik Saldırılar ve Sivil Topluma Yansımaları” başlıklı raporda belgelediği ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü haklarının süregelen ihlallerini güçlü biçimde kınamaktadır.

Gözlemevi, Türkiye yetkililerini Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen aleyhine tüm suçlamaları derhal ve koşulsuz olarak düşürmeye ve ayrıca kendileri ile birlikte tüm “Boğaziçi Direnişi” katılımcılarına yönelik -yargı düzeyindekiler dahil olmak üzere- her türlü taciz eylemlerine son vermeye çağırmaktadır.

İstenen eylemler:

Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye’deki yetkililere yazınız:

i. Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunmasının her koşulda teminat altına alınması;

ii. Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen hakkındaki tüm suçlamaların derhal ve koşulsuz olarak düşürülmesi ve kendileriyle ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına yönelik -yargı düzeyindekiler dahil olmak üzere- her türlü taciz eylemine son verilmesi;

iii. Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen’in davaları süresince adil yargılanma haklarının teminat altına alınması;

iv. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gerekse aralarında Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin de bulunduğu Türkiye tarafından onaylanmış uluslararası sözleşmeler tarafından korunan ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü haklarına her koşulda saygı gösterilmesinin sağlanması.

Adresler:

• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. e-posta: contact@tccb.gov.tr
• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. e-posta: info@adalet.gov.tr
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. e-posta: diab@icisleri.gov.tr; sti@icisleri.gov.tr
• Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, Brüksel, Belçika. e-posta: info@turkdeleg.org; tr-delegation.eu@mfa.gov.tr
• Büyükelçi Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, İsviçre. e-posta: turkey.unog@mfa.gov.tr

Lütfen ülkenizdeki Türkiye büyükelçiliği ya da diplomatik misyonlarına da yazınız.

***
Cenevre-Paris, 28 Ocak 2022

Yanıtınızda atılan adımlar hakkında bu başvurunun kodunu belirterek bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi (Gözlemevi) 1997’de Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Müdahale Örgütü (OMCT) tarafından kurulmuştur. Bu programın amacı, insan hakları savunucularına karşı baskıyı engellemek veya bu durumlara çözüm üretmek üzere müdahale etmektir. FIDH ve OMCT, uluslararası sivil toplum tarafından hayata geçirilen bir Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları Mekanizması olan ProtectDefenders.eu üyesidir.

Gözlemevi ile irtibata geçmek için acil durum hattını arayınız:
• E-posta: Appeals@fidh-omct.org
• OMCT Telefon: + 41 22 809 49 39
• FIDH Telefon: + 33 1 43 55 25 18

Lire la suite