Türkiye: Dr. Serdar Küni’nin yargısal tacizi devam ediyor

14/04/2020
Urgent Appeal
en tr

Yeni bilgi
TUR 004 / 1116 / OBS 092.2
Adli taciz
Türkiye
18 Mart 2020

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT) ortaklığıyla oluşturulan İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi Türkiye’deki aşağıda belirtilen durum konusunda yeni bilgiler elde etmiştir ve müdahalenizi talep etmektedir.

Yeni bilgi:

Gözlemevi, doktor ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Cizre temsilcisi ve Şırnak Tabip Odası Başkanı Doktor Serdar Küni’ye karşı devam eden adli taciz hakkında güvenilir kaynaklar tarafından bilgilendirilmiştir.

Elde edilen bilgilere göre, Dr. Serdar Küni hakkında üç buçuk yılı aşkın süre önce açılan davanın son duruşması nihayet 1 Nisan 2020 tarihinde Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacaktır.

Gözlemevi, 24 Nisan 2017 tarihinde Dr. Serdar Küni’nin “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır” hükmünü içeren TCK Madde 220/7 kapsamında dört yıl iki ay hapisle cezalandırıldığını hatırlatır. Cezası, bir doktor olarak Kürt meselesine ilişkilin silahlı çatışmalardan etkilenen Cizre’de, oldukça zorlu bir ortamda sağladığı sağlık hizmeti ile ilgiliydi. 19 Ekim 2016 tarihinde tutuklanan Dr. Serdar Küni, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararını beklediği aşamada serbest bırakıldı.

4 Ekim 2017’de Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu ve yargılama 25 Nisan 2018 tarihinde Şırnak’ta yeniden başladı. Gözlemciler, davada isnat edilen suçlamaların herhangi bir delille desteklenmediğini ve tanıkların kendi beyan ettikleri üzere, tanık ifadelerinin işkence altında alındığını tespit etti. Buna rağmen davanın en son 19 Şubat 2020’de görülen altıncı duruşmasında savcı Dr. Küni’yi “terör” suçları ile ilişkilendiren yeni bir suçlamada bulundu ve Dr. Küni’nin Türk Ceza Kanunu Madde 314/2 ve Terörle Mücadele Kanunu Madde 3 kapsamında yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Gözlemevi, Dr. Serdar Küni’ye karşı devam eden adli tacizi, kendisinin meşru ve barışçıl insan hakları etkinliklerinden dolayı cezalandırılması amacıyla yapıldığının görülmesi nedeniyle, şiddetle kınamaktadır.

Gözlemevi, Türkiye yetkililerine derhal ve koşulsuz olarak Dr. Serdar Küni’ye karşı adli taciz dahil her türlü tacize son vermeleri konusunda çağrıda bulunmaktadır.

İstenen eylemler:

Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye yetkililerine yazınız:

i. Dr. Serdar Küni ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunmasının her koşulda teminat altına alınması;

ii. Dr. Serdar Küni ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına karşı gerçekleştirilen adli tacizler dahil her türlü tacize son verilmesi ve misilleme korkusu ya da engelleme olmaksızın her koşulda faaliyetlerine devam edebilmelerinin sağlanması;

iii. Muhalefeti susturmak ve insan hakları faaliyetlerini engellemek için terörle mücadele mevzuatını kötüye kullanmaktan kaçınılması;

iv. 9 Aralık 1998 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen BM İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi’nin tüm hükümlerine ve özellikle 1. ve 12.2 Maddelerine uyulması;

v. Türkiye tarafından kabul edilen uluslararası sözleşmeler ve uluslararası insan hakları standartları uyarınca insan hakları ve temel özgürlüklere saygının her koşulda sağlanması.

Adresler:

• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Faks: +90 (312) 525 58 31. e-posta: contact@tccb.gov.tr
• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. e-posta: info@adalet.gov.tr. Faks: +90 (0312) 419 33 70
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. e-posta: diab@icisleri.gov.tr; sti@icisleri.gov.tr
• Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, Brüksel, Belçika. Faks: + 32 2 511 04 50. e-posta: info@turkdeleg.org; tr-delegation.eu@mfa.gov.tr
• Büyükelçi Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, İsviçre. e-mail: turkey.unog@mfa.gov.tr

Lütfen ülkenizdeki Türkiye büyükelçiliği ya da diplomatik misyonlarına da yazınız.

***
Cenevre-Paris, 18 Mart 2020

Yanıtınızda atılan adımlar hakkında bu başvurunun kodunu belirterek bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi (Gözlemevi) 1997’de Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Müdahale Örgütü (OMCT) tarafından kurulmuştur. Bu programın amacı, insan hakları savunucularına karşı baskıyı engellemek veya bu durumlara çözüm üretmek üzere müdahale etmektir. FIDH ve OMCT, uluslararası sivil toplum tarafından hayata geçirilen bir Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları Mekanizması olan ProtectDefenders.eu üyesidir.

Gözlemevi ile irtibata geçmek için acil durum hattını arayınız:
• E-posta: Appeals@fidh-omct.org
• OMCT Telefon ve faksı: + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
• FIDH Telefon ve faksı: + 33 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80

Read more
appelobs