Barışçıl kadın hakları gösterilerine karşı orantısız güç kullanımının haklı gerekçesi yoktur

17/03/2020
Déclaration
en tr

Paris-Cenevre, 13 Mart 2020 – İstanbul’da Dünya Kadınlar Günü için toplanan ve barışçıl bir şekilde yürüyüş yapan kadınlar polis müdahelesi ile karşılaşmıştır. Gözlemevi (FIDH-OMCT) polisin orantısız güç kullanımından kaynaklanan şiddeti kınamaktadır. Söz konusu şiddet ve devamında gelen gözaltılar yalnızca Valiliğin uyguladığı güvenlik kısıtlamaları sebebiyle meydana gelmiştir, başka bir gerekçesi bulunmamaktadır.

Bu yıl 8 Mart nedeniyle İstanbul’da gerçekleştirilen Feminist Gece Yürüyüşü’ne polis, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etmiştir. Protesto gösterisi “2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması” gerekçesi ile Valilik tarafından yasaklanmıştır. İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokaklar polis barikatı ile kadınlara kapatılmış ve Taksim’e toplu taşıma seferleri durdurulmuştur. Protestocular yasağa rağmen saat 19.00 civarında çevrede toplanmaya başlamıştır. Taksim Meydanı’na çıkan ana caddelerden biri olan Sıraselviler Caddesi’nde toplanan kadınlar, bariyerleri aşmaya çalışmış ve polisler göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık vermiş ve kadınları geri dönmeye zorlamışlardır. 32 kadın ve 2 erkek gözaltına alınmış ve bu sırada polis bazı protestoculara karşı aşırı güç kullanmıştır. Ertesi sabah gözaltına alınanlarserbest bırakılmış olsalar da Gözlemevi barışçıl bir gösteriye karşı gerçekleştirilen bu orantısız müdahaleyi kınamaktadır.

Gösteriler sonrasında medya web sitelerinde ve sosyal medyada yayınlanan video görüntülerine göre, polis güçleri kalkanlarla müdahale ederek grubu dağıtmaya çalışmış; bazı protestocular polis görevlileri tarafından ablukaya alınarak yerlerde sürüklenmiştir. Başka bir videoda ise sivil giyimli bir görevlinin bir kadını kendisine vurmaya çalışan polis kalabalığı arasından geçirdiği görülmektedir.

Gözlemevi temel bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünü kullanan barışçıl protestoculara karşı yetkililerin orantısız müdahalesini kınamakta ve yetkililer tarafından 8 Mart 2019’da protestolara polis tarafından müdahale edilmeye başlanana kadar İstanbul İstiklal Caddesi’nde Uluslararası Kadınlar Günü’nün polis müdahalesi olmaksızın barışçıl bir şekilde yıllarca yapıldığını yetkililere hatırlatmaktadır. Gözlemevi ayrıca 8 Mart 2019 tarihindeki Dünya Kadınlar Günü’nde ve 25 Kasım 2018 ve 2019 tarihlerindeki Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İstanbul’da barışçıl kadın protestoculara karşı polisin güç kullandığı diğer olayları da hatırlamaktadır.

Gözlemevi, Türkiye yetkililerine gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gerekse uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü hakkına saygı göstermeleri ve Türkiye’deki sivil toplum ve yurttaşların temel haklarını kullanmalarına getirilen orantısız kısıtlamalara son vermeleri çağrısında bulunmaktadır. Gözlemevi, ayrıca yetkililere Türkiye’deki kadın hakları savunucularının devamlı olarak taciz ve kriminalize edilmelerine son vermeleri çağrısında bulunmaktadır.

İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi (Gözlemevi) 1997’de Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Müdahale Örgütü (OMCT) tarafından kurulmuştur. Bu programın amacı, insan hakları savunucularına karşı baskıyı engellemek veya bu durumlara çözüm üretmek üzere müdahale etmektir. FIDH ve OMCT, uluslararası sivil toplum tarafından hayata geçirilen bir Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları Mekanizması olan ProtectDefenders.eu üyesidir.

Lire la suite