نظریات ما

از کارشناسان ما به‌طورِ منظم درخواست می‌شود نظریات خود را برای رسانه‌ها یا در محل ابراز می‌کنند. نظریات آنها هویت یگانه‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر را در زمینه‌ی حقوق بشر به نمایش می‌گذارند.

درگذشت دانیل ژاکوبی، وکیل دادگستری و رئیس پیشین فدراسیون

دوستان گرامی،

با تاثر از خبر درگذشت آقای دانیل ژاکوبی، وکیل دادگستری در دادگاه تجدید نظر پاریس ، آگاه شدیم. آقای ژاکوبی و آقای میشل بلوم در دهه‌ی ۱۹۶۰ دوره‌ی تازه‌ای را در زندگی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر آغاز کردند. آقای ژاکوبی از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۵ مدت ۹ سال رئیس فدراسیون بود.

فدراسیون در این لحظات دردناک مهر و همدردی خود را با خانواده و دوستان دانیل ژاکوبی ابراز می‌کند.

ما در آینده، در شرایطی مناسب، یاد او را گرامی خواهیم داشت.

آلیس موخوِه، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر