نشست جانبی درباره‌ی مدافعان حقوق بشر در گردهمایی سازمان ملل در مورد حقوق بشر و اقتصاد

چاره جویی، جبران و جلوگیری از حمله به مدافعان حقوق بشر فعال در زمینه‌ی اقتصاد و حقوق بشر، ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۰ تا ۱۳
کاخ ملت‌ها، ژنو
اتاق ۲۰

گردهمایی سازمان ملل در مورد حقوق بشر و اقتصاد مجمعی جهانی برای ارزیابی سالانه و آموزش درس‌های مشترک درباره‌ی تلاش‌های مربوط به پیش رفت در اصول راهنمای اقتصاد و حقوق بشر از روی کاغذ به عمل است.

در چارچوب گردهمایی سازمان ملل در مورد حقوق بشر و اقتصاد سال ۲۰۱۷ که از ۲۷ تا ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ در ژنو برگزار می‌شود، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به همراه ۷ سازمان دیگر جامعه‌ی مدنی [1] نشست جانبی درباره‌ی چاره جویی، جبران و جلوگیری از حمله به مدافعان حقوق بشر فعال در زمینه‌ی اقتصاد و حقوق بشر برگزار می‌کنند. بسیار مهم است که توجه به مدافعان حقوق بشر جلب شود. آنها به‌عنوان عاملان اصلی که در پی عدالت در زمینه‌ی تعدی‌های شرکت‌ها هستند، با تهدیدهای رو به افزایشِ عاملان دولتی و خصوصی روبرو هستند.

نشست جانبی درباره‌ی مدافعان حقوق بشر، گردهمایی اقتصاد و حقوق بشر

Side event HRD Forum BHR
بیشتر بخوانید
evenement