ارایه‌ی آخرین گزارش فدراسیون در نشست خبری رانگون سوم نوامبر

28/10/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa fr

روز 8 نوامبر انتخابات قانونگذاری در برمه برگزار می شود. به این مناسبت، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اولین بررسی از مواضع احزاب سیاسی را درباره‌ی مسایل حقوق بشر انجام داده است: چه اقداماتی برای بهبود آزادی بیان انجام خواهند داد؟ آیا مجازات اعدام را ملغا خواهند کرد؟ آیا حقوق اقلیت ها را تضمین می کنند؟ و مطالب بیشتر.

گزارشی در تحلیل این بررسی باعنوان «نیمه‌ی خالی: احزاب سیاسی برمه و تعهدات حقوق بشری آنها» در 3 نوامبر در نشستی خبری در رانگون عرضه خواهد شد.:

اطلاعات بیشتر: بخش مطبوعات
press@fidh.org

بیشتر بخوانید
communique