شش راه برای اقدام به همراه FIDH

1
مشترک خبرنامه‏ی فدراسیون FIDH بشوید.

2
به یکی از کارزارهای مبارزاتی جاری ما بپیوندید

۸ مارس ۲۰۱۸: روز جهانی زن

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به مناسبت روز جهانی زن صفحه‌ای اینترنتی به راه می‌اندازد که ۱۰۱ آمار و اطلاعات تکان دهنده درباره‌ی خشونت جنسی و تبعیض علیه زنان در سراسر جهان را به نمایش می‌گذارد. هدف از این اقدام تاکید بر عمق نابرابری بین مردان و زنان و نیز نشان دادن جنبه‌های پرشماری از این خشونت‌ها است: رابطه‌ها، ازدواج، بهداشت، کار، سیاست، دسترسی به زمین، حضور در رسانه‌ها و موارد پرشمار دیگر.

فدراسیون ۱۰۱ آمار و اطلاعات را درباره نقض حقوق زنان ارائه می‌کند، برای نمونه:

ـ در آمریکا روزانه سه زن به دست همسران خود به قتل می‌رسند.

ـ در سال ۲۰۱۷ تنها در ۱۱ کشور جهان زنان ریاست دولت را به عهده داشتند.

جنبش آزادی بیان زنان که در شش ماه گذشته پدیدار شده است زنان قربانی را بیش از پیش به سخن گفتن، مطرح کردن شکایت و افزایش آگاهی درباره گستره و ماهیت ویرانگر این پدیده تشویق می‌کند. جنبش‌های فمینیستی در سراسر جهان علیه محافظه‌کاری و زن‌ستیزی به سازماندهی می‌پردازند. اما مبارزه برای رهایی زنان از ستم و سلطه‌ی مردانه هنوز راه درازی در پیش دارد.

مبارزه برای برابری به همه تعلق دارد: چه زن و چه مرد. اگر به نظر شما این آمار و اطلاعات اهانت آمیز است، آنها را از طریق شبکه‌‌های اجتماعی پخش کنید.

مبارزه به خاطر حقوق زنان باید هر روز انجام شود و نه فقط در روز ۸ مارس.

برای دیدن هر یک از این آمار و اطلاعات، موش کامپیوتر خود را روی شماره‌ها نگه دارید و سپس کلیک کنید تا به منبع اصلی بروید.

4
سفیر FIDH در رسانه‏های اجتماعی بشوید

موافقم که FIDH در فاصله‎های معین پیامی در پشتیبانی از حقوق بشر در حساب توییتر یا فیس‎بوک من منتشر کند.

این پیام‎ها به‎طور خودبه‎خود در حساب شما منتشر می‎شود.

مایلم سفیر FIDH شوم

5
کمک مالی کنید