مجرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر: پدیده‌ای در ۱۰ تصویر

14/03/2016
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa fr

۱ ـ مدافعان حقوق بشر چه کسانی هستند؟
گروه‌ها، افراد و مؤسسه‌هایی که برای محافظت از حقوق بشر و آزادی‌ها، از جمله حق زمین، تلاش می‌کنند.

۲ ـ آنها چگونه از این حقوق دفاع می‌کنند؟
از طریق اقدام‌های صلح‌آمیز مثل شکایت در دادگاه، کارزارهای مردمی، تظاهرات یا اشغال صلح‌آمیز زمین که براساس حقوق بین‌المللی مجاز است.

۳ ـ مجرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر چگونه انجام می‌شود؟
آنها با تحقیقات کیفری بی‌پایه و/یا تعقیب و آزار به قصد ترساندن یا فلج شدن در فعالیت‌شان روبرو می‌شوند.

۴ ـ چه کسانی در پس فعالیت برای مجرم‌انگاری آنها هستند؟
به‌طورِ معمول طرف‌های خصوصی (مثل مؤسسه‌های اقتصادی و زمین‌داران) و/یا نهادهای دولتی (مثل پلیس، ارتش، دولت و مسؤولان قضایی) به این کار دامن می‌زنند.

۵ ـ مدافعان حقوق بشر چگونه مجرم تلقی می‌شوند؟
از طریق سوءاستفاده از قانون کیفری، آنها را به‌غلط به جرایمی متهم می‌کنند که هیچ ربطی به واقعیت ندارد واغلب ـ در نقض موازین دادرسی و آزادی فردی ـ درخواست بازداشت پیشگیرانه‌ی آنها را می‌کنند.

۶ ـ پیامدهای عملی این کار برای مدافعان حقوق بشر چیست؟
مدافعان حقوق بشر زمانی که مجرم تلقی می‌شوند، به‌ویژه وقتی بازداشت پیشگیرانه در کار باشد، ناگزیر باید فعالیت مهم حقوق بشری خود را متوقف کنند و وقت، منابع و نیروی خود را صرف دفاع از خود کنند.

۷ ـ پیامدهای اجتماعی آن برای مدافعان حقوق بشر چیست؟
مدافعان حقوق بشر که انگ مجرم دریافت می‌کنند، در معرض افتراهای اجتماعی و حمله‌های شخصی قرار می‌گیرند. به‌طورِ کلّی، آنها با اتهام‌هایی از جمله «تخریب اموال»، «آدم‌ربایی»، «قیام»، «خرابکاری»، «تروریسم» و «حمله به امنیت داخلی» روبرو می‌شوند. در بسیاری از موارد، این اتهام‌ها باعث ترساندن و پراکندگی گروه این مدافعان می‌شود.

۸ ـ کدام مدافعان حقوق بشر بیش از همه مورد حمله قرار دارند؟
رهبران گروه‌های آسیب‌پذیر اهداف اصلی حمله‌ها هستند، مثل گروه‌های بومی، آفریقایی‌تبارها و جماعت‌های روستایی که از جمله از حق مالکیت خود، استفاده از از زمین و منابع، آب و محیط زیست سالم دفاع می‌کنند.

۹ ـ این حمله‌ها در کجا رخ می‌دهد؟
این حمله‌ها روندی رو به رشد در سراسر جهان است: گزارش ما به مستندسازی این پدیده در آمریکای لاتین توجه دارد.

۱۰ ـ چرا مدافعان حقوق زمین به‌طورِ خاص در معرض مجرم‌انگاری هستند؟
اکثر این مدافعان در مناطق دورافتاده‌ای به دور از مراکز شهری زندگی می‌کنند و به این دلیل کمتر در دیدرس هستند. به علاوه، بسیاری از آنها به‌هرجهت در فقر و تبعیض به سر می‌برند.

برای اطلاعات بیشتر: گزارش ما با عنوان «مجرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر در چارچوب پروژه‌های صنعتی: پدیده‌ای منطقه‌ای در آمریکای لاتین» را بخوانید (به اسپانیایی).

بیشتر بخوانید