اتحادیه‌ی اروپا: بیش از ۱۰۰ سازمان از فون در لاین خواستند تا به جرم انگاشتن همبستگی با مهاجران پایان دهد

26/07/2019
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ۱۰۰ سازمان مستقل دیگر در بیانیه‌ی مشترکی از کمیسیون اروپا خواستند تا به جرم انگاشتن همبستگی با مهاجران در اروپا پایان دهد.

این سازمان‌ها از کمیسیون اروپا و رئیسِ تازه‌منتخب آن اورزولا فون در لاین خواستند تا فرمان تسهیل اتحادیه‌ی اروپا را که در حال حاضر به کشورهای عضو اجازه‌ی جرم انگاشتن امداد بشردوستانه را می‌دهد، اصلاح کند.

امضاکنندگان، به ویژه اعلام کردند:
«بیشترین تحقیقات و پیگرد‌های رسمی به تعریف از جرم در فرمان تسهیل اتحادیه اروپا مربوط است که تفاوت درستی بین قاچاق انسان و فعالیت‌های بشردوستانه قائل نمی‌شود. اما کمیسیون اروپا مایل نیست ارتباط بین فرمان تسهیل اتحادیه‌ی اروپا و جرم انگاشتن همبستگی را مورد بررسی قرار دهد.»

بیانیه همچنین به تحقیق تازه‌ای از موسسه پژوهشی رِسوما اشاره می‌کند که بنا به یافته‌های آن از سال ۲۰۱۵ تا کنون دست کم ۱۵۸ شهروند اروپا به خاطر کمک به مهاجران مجرم شناخته شده‌اند.

امضاکنندگان اعلام کر
«داوطلبان، کنشگران، سازمان‌های غیردولتی، کارکنان کشتی‌های نجات، اعضای خانواده‌های مهاجران، و روزنامه نگاران، شهرداران و کشیشان هدف این حمله‌ها قرار داشته‌اند. دستگیری اخیر کارولا راکته، ناخدای کشتی سی واچ ۳، آخرین نمونه است که نشان می‌دهد چگونه اشخاصی به خاطر نجات دادن زندگی مهاجران و عرضه‌ی امداد بشردوستانه به آنها مقصر قلمداد می‌شوند، در حالی که کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا مایل یا قادر نیستند این کمک را ارائه کنند، با وجود اینکه بر اساس حقوق بین المللی و اتحادیه‌ی اروپا چنین تعهدی دارند.»

یادداشت برای سردبیران:
* امضا کنندگان این بیانیه‌ی مشترک سازمان‌هایی را در بر می‌گیرند که در زمینه‌ی حقوق بشر و امداد بشردوستانه فعالیت می‌کنند.
* فهرست کامل امضا کنندگان در بیانیه‌ی مشترک موجود است:
https://fidh.org/24648

تماس‌های مطبوعاتی:
* برای اطلاعات درباره‌ی بیانیه مشترک و تاریخچه‌ی جرم انگاشتن همبستگی در اروپا:
Gianluca Cesaro at gianluca.cesaro@picum.org or at +32 488 60 76 21.
* برای اطلاعات درباره‌ی بیانیه‌ی مشترک و پژوهش رِسوما:
Hind Sharif at hsharif@migpolgroup.com or at 02 230 59 30 and Lina Vosyliūtė at lina.vosyliute@ceps.eu.

بیشتر بخوانید