با نزدیک شدن بازی های اروپایی، سرکوب افزایش می یابد

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، اعلام کرد: با نزدیک شدن تاریخ بازی های اروپایی در باکو، سرکوب جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و روزنامه نگاران آذری به شدت افزایش یافته است.

در این گزارش شرح سرکوب هشت تن که نمادی از از تمام مدافعان حقوق بشر هستند و خودسرانه زندانی شده اند، و نیز اصلاحات در قوانین که به تازگی برای به سکوت کشاندن صداهای مستقل تصویب شده، آمده است.

جرالد استابِروک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت: «اکثر رهبران بلندپایه سازمان های غیردولتی مستقل دستگیر شده اند. شرایط حبس بسیار بد و وخامت وضع سلامتی بعضی از آنها همچون لیلا یونس و انتقام علی اف به شدت نگران کننده است.»

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در ماه ژانویه 2015 برای دیدار با سازمان های جامعه مدنی، هیات حقیقت یابی به باکو اعزام کرد. با وجود درخواست های متعددی که به دولتمردان تسلیم شد، این هیات اجازه دیدار با مدافعان حقوق بشر زندانی را نیافت.

در دو سال گذشته، بسیاری از کشورهای شوروی سابق با در پیش گرفتن سیاست های به شدت سرکوبگرانه به جامعه مدنی حمله کرده اند. این سیاست ها که به طور عمده از قوانین تازه به تصویب رسیده در روسیه نشأت می گیرند به روشی متناقض در حالی اجرا می شود که این کشورها تلاش می کنند وجهه بین المللی خود را بهبود ببخشند و اغلب این کار را با میزبانی رویدادهای عمومی انجام می دهند. همین روش در سال 2014 در بلاروس با میزبانی رقابت های جهانی هاکی و در روسیه با بازی های المپیک در سوچی به اجرا درآمد. اکنون نوبت آذربایجان و بازی های اروپایی در ژوئن 2015 است. جامعه بین المللی باید از این فرصت برای ابراز نگرانی خود با دولتمردان آذربایجان در باره نقض حقوق بشر و وضعیت مردم و سازمان های مدافعان حقوق بشر در این کشور استفاده کنند.

سوهیر بالحسن، رییس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس هیأت اعزامی به باکو در ژانویه 2015، اعلام کرد: «ما امیدواریم رهبران کشورهای شرکت کننده در بازی های اروپایی از این فرصت برای محکوم کردن وضع حقوق بشر در آذربایجان استفاده کنند. به همین دلیل رسما از آنها می خواهیم آزادی تمام مدافعان حقوق بشر زندانی را شرط مشارکت خود در مراسم گشایش بازی ها قرار دهند. با بدتر شدن روابط با روسیه، آذربایجان جایگزین اساسی برای مسیر انرژی می شود، اما این موضوع نباید مشکلی ایجاد کند و جامعه بین المللی، و به ویژه کشورهای اروپایی، باید قاطعیت نشان دهند.»

در پیش گرفتن سیاست سرکوبگرانه در آذربایجان بازتاب رویدادهای بین المللی و نیز رویدادها در مرزهای این کشور است. دولت آذربایجان بهار عربی، راه پیمایی های اعتراضی بزرگ در روسیه و ترکیه، وقایع اوکراین و درگیری در منطقه ناگورنو قراباخ را «تهدیدی» برای ثبات ملی خود تلقی می کند.

پیش از سرکوب سازمان های غیردولتی و رهبران آنها در سال 2014، چندین قانون اصلاح شد تا فعالیت های جامعه مدنی را محدود کند. قوانین تازه ای برای افزایش الزام های اداری، برقراری بازرسی های مکرر و سختگیری بیشتر در گزارش دهی به تصویب رسید. این قوانین دریافت کمک مالی و استفاده از آن را برای سازمان های غیردولتی ثبت نشده در عمل غیرممکن می کنند. دولتمردان از این مقررات تازه برای پیگرد رهبران سازمان های غیردولتی به اتهام تخلف های مالی استفاده کرده اند.

گزارش «آذربایجان: با نزدیک شدن بازی های باکو، سرکوب مدافعان حقوق بشر شدت می یابد» را در اینجا دریافت کنید:

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) در سال 1997 برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (OBS) را تشکیل دادند. هدف از این برنامه مداخله برای جلوگیری از سرکوب مدافعان حقوق بشر یا چاره جویی در برابر این سرکوب است.

بیشتر بخوانید