چهاردهمین روز جهانی ضد مجازات اعدام: تروریسم

05/10/2016
پرونده
en es fa fr

روز ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶، چهاردهمین روز جهانی ضد مجازات اعدام برای افزایش آگاهی از اجرای مجازات اعدام در مورد جرایم مربوط به تروریسم و کاهش کاربُرد آن است.

بعضی از دولت‌ها که ضد جنبش جهانی الغای مجازات اعدام حرکت می‌کنند، در سال های اخیر در پی حمله‌های تروریستی در کشورهایشان، زیر عنوان محافظت از کشور و مردم، به استفاده از مجازات اعدام متوسل شده‌اند. در ده سال اخیر، بنگلادش، هند، نیجریه، تونس و کشورهای دیگر قانون هایی را تصویب کرده‌اند که با افزودن بعضی از اقدام‌های تروریستی به فهرست جرایم مستوجب اعدام، دامنه‌ی کاربُرد مجازات اعدام را گسترش داده‌اند. به تازگی، پاکستان و چاد به نام مبارزه با تروریسم اجرای اعدام را از سر گرفتند و به تعلیق چند ساله‌ی آن پایان دادند.

اعدام وسیله‌ای در دست تروریست‌هاست
چرخه‌ی خشونت را متوقف کنید
۱۰ اکتبر ۲۰۱۶: چهاردهمین روز جهانی ضد مجازات اعدام

مجازات اعدام در عمل:

 • ۱۰۴ کشور مجازات اعدام را در مورد همه‌ی جرایم ملغا کرده‌اند؛
 • ۶ کشور مجازات اعدام را در مورد جرایم عادی ملغا کرده‌اند؛
 • ۳۰ کشور در عمل مجازات اعدام را ملغا کرده‌اند؛
 • ۵۸ کشور و منطقه مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند؛
 • ۲۵ کشور در سال ۲۰۱۵ مجازات اعدام را اجرا کردند؛
 • ۵ کشور در صدر جدول کشورهای مجری مجازات اعدام قرار دارند: چین، ایران، عربستان سعودی، پاکستان و ایالات متحد آمریکا؛
 • ۶۵ کشور و منطقه مجازات اعدام را در مورد تروریسم حفظ کرده‌اند. از این میان:
  - ۱۶ کشور در عمل آن را ملغا کرده‌اند؛
  - ۱ کشور در قانون مجازات اعدام را برای جرایم عادی ملغا کرده است.

برای آگاهی بیشتر در باره‌ی مجازات اعدام...
... در سراسر جهان: آمار و اطلاعات را بخوانید
... در مورد تروریسم: اعلامیه و برگه‌ی اطلاعات مشروح را بخوانید

توییت برای الغای مجازات اعدام:
#AbolitionNow

بیشتر بخوانید
dossier