پانزدهمین روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

10/10/2017
پرونده
en es fa fr

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، عضو بنیانگذار ائتلاف جهانی مبارزه با مجازات اعدام، همواره با شهروندان، سازمان‌ها و نهادهایی که به‌خاطر الغای مجازات اعدام در جهان مبارزه می‌کنند، در ارتباط است.

امسال، ما به همراه ائتلاف جهانی، مایل هستیم توجه شما را به پیوندهای بین اجرای مجازات اعدام و فقر جلب کنیم. مجازات اعدام، علاوه بر این که مجازاتی غیرانسانی، غیرمؤثر و بازگشت‌ناپذیر است، به‌شدت ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است.

اطلاعات بیشتر در باره‌ی مجازات اعدام و در اینجا

بیشتر بخوانید