پس از 22 سال: دومین محاکمه متهمان به نسل‌کشی رواندا در فرانسه

09/05/2016
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa fr

روز 10 مه 2016، محاکمه‌ی اُکتاوین نگنزی و تیته باراهیروا در دادگاه‌های کیفری پاریس آغاز می‌شود.

در این محاکمه به دومین سری از پرونده‌های اتباع رواندایی ساکن در فرانسه رسیدگی می‌شود. اُکتاوین نگنزی و تیته باراهیروا که هر دو در زمان نسل‌کشی علیه مردم توتسی در رواندا در سال 1994، شهرداران پیشین کاباراندو در جنوب شرقی رواندا بودند، به‌خاطر نسل‌کشی و جنایت‌های علیه بشریت محاکمه خواهند شد.

شاکیان خصوصی در این پرونده که افراد و سازمان‌ها (فدراسیون، جامعه‌ی حقوق بشر فرانسه، مجموعه‌ی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در رواندا، سُروی، جامعه‌ی ترویج دفاع از حقوق بشر در رواندا و جامعه‌ی روانداهایی ساکن فرانسه) را در بر می‌گیرد، اعلام کردند: «ما از آغاز این محاکمه که دو سال پس از محاکمه‌ی پاسکال سیمبیکانگوا، نشانه‌ی گامی تازه و مهم در مبارزه با معافیت از مجازاتِ مرتکبان نسل‌کشی علیه توتسی‌ها و کشتار در حدود یک میلیون تن در روانداست استقبال می‌کنیم.»

شاکیان خصوصی با نگرانی زیاد مطلع شده‌اند که دادستانی نماینده‌ی واحد تخصصی جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت دادگاه‌های پاریس از این محاکمه کناره گیری کرده است و برخلاف پرونده‌ی قبلی در محاکمه‌ی سال 2014 در کنار دادستان کل مشارکت نخواهد داشت.

شاکیان خصوصی یادآوری می‌کنند که این واحد تخصصی به این منظور تشکیل شده که با توجه به پیچیدگی‌ها و عناصر مختلف افزوده در ارتکاب این جرایم، به نیازهای تخصصی مسؤولان پیگرد و تحقیق این گونه جرایم پاسخ دهد.

شاکیان خصوصی اعلام کردند: «دلایل موجود در پسِ این کناره‌گیری مورد پرسش ماست و امیدواریم این کناره‌گیری به معنای تغییر جهت دادستانی نباشد که اظهاراتش کمک زیادی به ارجاع هر دو متهم به دادگاه‌های کیفری کرده است. ما نمی خواهیم اجرای درست عدالت از این وضع تاثیر پذیرد، ما خواهان برقراری کلیه‌ی شرایط محاکمه ای عادلانه و نمونه و انجام نقش عادی هر یک از طرفین هستیم.»

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
جامعه‌ی حقوق بشر فرانسه
مجموعه‌ی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در رواندا
سُروی
جامعه‌ی ترویج دفاع از حقوق بشر در رواندا
جامعه‌ی روانداهایی ساکن فرانسه
و شاکیان خصوصی دیگر

بیشتر بخوانید