معافیت از مجازات را رد کنید:‌ دادگاه بین‌المللی جزایی را ترک نکنید

بیانیه‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ۱۰۰ سازمان عضو و همکار آن

(نگاه کنید به فهرست سازمان‌ها در پایین)

سازمان‌های ما از حقوق بشر در سراسر جهان دفاع و قربانیان مهم‌ترین جنایت‌ها را، صرفنظر از محل وقوع و مرتکبان جنایت، همراهی می‌کنند. ما به‌شدت اقدام‌ دولت‌های بروندی و آفریقای جنوبی در خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی (ICC) را محکوم می‌کنیم و از این نگرانیم که مبادا این اعلام اولیه آنها مقدمه ای بر خروج دیگران باشد.

ما قاطعانه معتقدیم که دادگاه بین‌المللی جزایی باید در جهت جهان‌شمول شدن بکوشد. دادگاه بین‌المللی جزایی فقط زمانی می‌تواند در موضوعی مداخله کند که نظام عدلیِ دارای صلاحیت داخلی بی‌تمایل به عرضه عدالت به قربانیان یا ناتوان از آن باشد. هم‏چنان‌که تأیید دادگاه بین‌المللی جزایی به‌وسیله‌ی ۱۲۴ کشور و مشارکت مداوم جامعه‌ی مدنی آشکار می‌‌سازد، این دادگاه نقشی اساسی در پیگیری عدالت در سطح جهان به عهده دارد.

تحقیقات جاری در باره‌ی جنایت‌های ارتکابی در گرجستان و پیشرفت‌هایی در تحقیقات ابتدایی از جمله در افغانستان، فلسطین، اوکرایین و عراق/بریتانیا، سمت و سوی دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی را در تحقیقات آینده نشان می‌دهد. این گام‌ها مشخص می‌کنند که دادستانی از اِعمال صلاحیت خود در مورد جنایت‌های بین‌المللی در حیطه‌ی صلاحیت خود عقب نخواهد نشست، حتا اگر این جنایت‌ها را افرادی مرتبط با قدرت‌های اصلی جهان، همچون ایالات متحد آمریکا، اسرائیل، روسیه یا بریتانیا، مرتکب شده باشند. ما به دفاع از دادستانی و دادگاه بین‌المللی جزایی به‌طورِ کلّی در انجام این تحقیقات ادامه خواهیم داد.

باید به یاد داشت که دلیل این که دادگاه بین‌المللی جزایی در سال‌های نخستین خود تحقیقات را در کشورهای آفریقایی آغاز کرد، این بود که کشورهای آفریقایی خود از سال ۱۹۹۸ با تصویب اساسنامه‌ی رُم از تشکیل دادگاه بین‌المللی جزایی پشتیبانی کردند و در پیش‌بردِ جنبش پاسخ‌گویی نقش رهبری جهانی را به عهده گرفتند. بسیاری از کشورهای آفریقایی پرونده‌های خود را برای تحقیق در مورد مهم‌ترین جنایت‌های ارتکابی در خاک‌شان را به دادگاه بین‌المللی جزایی ارجاع کرده‌اند.

ما بر این اعتقادیم که خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی پاداشی به معافیت از مجازات است. خروج از این دادگاه تهدیدی برای یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های عدالت در قرن بیست‌ویکم به‌شمار می‌رود، آن هم در شرایطی که نسل‌کُشی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی به‌طورِ منظم و گسترده در سراسر جهان رخ می‌دهد.
تردیدی نباید داشت: تنها قدرت‌مندان و سنگ‌دلان از دادگاه بین‌المللی جزایی هراس دارند، نه قربانیانی که وقتی پیگیری عدالت در سطح کشور بی‌نتیجه می‌‌ماند به این دادگاه امید می‌‌بندند.

ما کشورهای عضو را فرا می‌‌خوانیم از دادگاه بین‌المللی جزایی خارج نشوند و کشورهایی را که اساسنامه‌ی رُم را تصویب نکرده‌اند فرا می‌‌خوانیم تا هرچه‌زودتر آن را تصویب کنند. عدالت بین‌المللی کیفری برای ساختن جهانی عادلانه‌تر و ایمن‌تر حیاتی است. این مسأله ‌تنها با پاسخ‌گویی یا رعایت حقوق بشر سروکار ندارد، بلکه با حفظ آینده‌ی مشترک ما سروکار دارد.

فهرست امضاکنندگان:

1. Al Haq (Palestine)
2. Al Marsad - Arab Human Rights Centre in Golan Heights
3. Alternative ASEAN Network on Burma – ALTSEAN-Burma (Burma)
4. Anti-Discrimination Centre "Memorial" (Russia)
5. Armanshahr / OPEN ASIA (Afghanistan)
6. Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH (Perú)
7. Asociacion pro derechos humanos de Espana – APDHE (Espana)
8. Association Cri de Coeur (Mali)
9. Association Démocratique des Femmes du Maroc – ADFM (Maroc)
10. Associations des juristes maliennes – AJM (Mali)
11. Association des victimes de la répression (Guinée)
12. Association des victimes du Camp Boiro (Guinée)
13. Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 - AVIPA (Guinée)
14. Association malienne des droits de l’homme – AMDH (Mali)
15. Association Marocaine des droits Humains – AMDH (Maroc)
16. Association mauritanienne des droits de l’Homme – AMDH (Mauritanie)
17. Association tunisienne des femmes démocrates – ATFD (Tunisie)
18. Bahrain Center for Human Rights – BCHR (Bahrain)
19. Bureau on Human Rights and Rule of Law (Tajikistan)
20. Cambodian Human Rights and Development Association – ADHOC (Cambodia)
21. Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights – LICADHO (Cambodia)
22. Center for Civil Liberties – CCL (Ukraine)
23. Center for Constitutional Rights - CCR (USA)
24. Centre canadien pour la justice internationale (Canada)
25. Centre Libanais pour les Droits Humains – CLDH (Liban)
26. Centre Oecuménique des droits humains - CEDH (Haïti)
27. Centro de Acción legal en Derechos Humanos - CALDH (Guatemala)
28. Centro de Capacitación Social de Panamá - CCS (Panama)
29. Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS (Argentina)
30. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos - CIPRODEH (Honduras)
31. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - EQUIDAD (Perú)
32. Centro Nicaragûense de Derechos Humanos - CENIDH (Nicaragua)
33. Citizen Watch (Russia)
34. Civil Society Institute (Armenia)
35. Club Union Africaine (Côte d’Ivoire)
36. Comisión de Derechos Humanos del Salvador - CDHES (El Salvador)
37. Comisión ecuménica de derechos humanos - CEDHU (Ecuador)
38. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - CMDPDH (Mexico)
39. Comisión Nacional de los Derechos Humanos INC - CNDH (República Dominicana)
40. Comité de Acción Jurídica - CAJ (Argentine)
41. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH (Colombia)
42. Commission for the Disappeared and Victims of Violence - KontraS (Indonesia)
43. Committee on the Administration of Justice – CAJ (Ireland)
44. Committees For The Defense Of Democracy Freedoms And Human Rights – CDF
45. Commonwealth Human Rights Initiative - CHRI (India)
46. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CCAJAR (Colombia)
47. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo - CODEPU (Chile)
48. Damascus Center for Human Rights Studies – DCHRS (Syria)
49. DITSHWANELO - The Botswana Centre for Human Rights (Botswana)
50. Dutch League for Human Rights / Liga voor de Rechten van de Mens (The Netherlands)
51. End Impunity Organization (South Sudan)
52. Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – FADPDH (Espana)
53. Finnish League for Human Rights (Finland)
54. Foundation for Human Rights Initiative – FHRI (Uganda)
55. Fundación regional de Asesoría en Derechos Humanos - INREDH (Ecuador)
56. Groupe Lotus (République démocratique du Congo)
57. Hellenic League for Human Rights (Greece)
58. Human Rights Centre - HRIDC (Georgia)
59. Human Rights Center "Viasna" (Belarus)
60. Human Rights Commission of Pakistan – HRCP (Pakistan)
61. Human Rights Movement "Bir Duino" (Kyrgyzstan)
62. Human Rights Protection Centre "Kylym Shamy" (Kyrgyzstan)
63. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - ILSA (Colombia)
64. International Campaign for Tibet - ICT
65. International human rights organisation "Fiery Hearts Club" (Uzbekhistan)
66. International Legal Initiative (Kazakhstan)
67. Internet Law Reform Dialogue - iLaw (Thailand)
68. Justiça global – CJG (Brasil)
69. Justice for Iran – JFI (Iran)
70. Kenyan Human Rights Commission - KHRC (Kenya)
71. Kazakhstan International Bureau for Human Rights (Kazakhstan)
72. Lao Movement for Human Rights – LMHR (Laos)
73. Latvian Human Rights Committee (Latvia)
74. League for Defence of Human Rights - LADO (Romania)
75. Legal and Human Rights Centre – LHRC (Tanzania)
76. Liga Argentina por los Derechos del Hombre - LADH (Argentine)
77. Ligue Algérienne pour la défense des droits de l’Homme (Algérie)
78. Ligue centrafricaine des droits de l’Homme - LCDH (Centrafrique)
79. Ligue de Défense des Droits de l’Homme en Iran – LDDHI (Iran)
80. Ligue des droits de l’Homme - LDH (Belgique)
81. Ligue des électeurs (République démocratique du Congo)
82. Ligue des Droits de l’Homme - LDH (France)
83. Lega Italiana dei Diritti Umani - LIDU (Italy)
84. Ligue Iteka (Burundi)
85. Ligue ivoirienne des droits de l’Homme - LIDHO (Côte d’Ivoire)
86. Liga lidských práv - Human Rights League – HRL (Czech Republic)
87. Ligue sénégalaise des droits humains (Sénégal)
88. Mêmes droits pour tous – MDT (Guinée)
89. Mouvement ivoirien des droits humains – MIDH (Côte d’Ivoire)
90. Norwegian Helsinki Committee – NHC (Norway)
91. Observatoire centrafricain des droits de l’Homme – OCDH (Centrafrique)
92. Observatoire congolais des droits de l’Homme – OCDH (République du Congo)
93. Observatoire ivoirien des droits humains – OIDH (Côte d’Ivoire)
94. Odhikar (Bangladesh)
95. Organisation des femmes actives de Côte d’Ivoire – OFACI (Côte d’Ivoire)
96. Organisation Marocaine des droits Humains – OMDH (Maroc)
97. Philippine Alliance of Human Rights Advocates – PAHRA (Philippines)
98. Promo-LEX (Moldova)
99. Regroupement des acteurs ivoiriens des droits de l’Homme - RAIDH (Côte d’Ivoire)
100. Réseau Doustourna
101. Réseau national de défense des droits de l’Homme - RNDDH (Haïti)
102. Sister’s Arab Forum – SAF (Yemen)
103. Suara Rakyat Malaysia – SUARAM (Malaysia)
104. Syria Center for Media and Freedom of Expression - SCM (Syria)
105. Union for Civil Liberty – UCL (Thailand)
106. Unione forense per la tutela dei diritti umani – UFTDU (Italy)
107. Vietnam Committee on Human Rights – VCHR (Vietnam)
108. Women in law and development in Africa – Wildaf-Mali (Mali)

بیشتر بخوانید

 • امضاکنندگان

  1. Al Haq (Palestine)
  2. Al Marsad - Arab Human Rights Centre in Golan Heights
  3. Alternative ASEAN Network on Burma – ALTSEAN-Burma (Burma)
  4. Anti-Discrimination Centre "Memorial" (Russia)
  5. Armanshahr / OPEN ASIA (Afghanistan)
  6. Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH (Perú)
  7. Asociacion pro derechos humanos de Espana – APDHE (Espana)
  8. Association Cri de Coeur (Mali)
  9. Association Démocratique des Femmes du Maroc – ADFM (Maroc)
  10. Associations des juristes maliennes – AJM (Mali)
  11. Association des victimes de la répression (Guinée)
  12. Association des victimes du Camp Boiro (Guinée)
  13. Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 - AVIPA (Guinée)
  14. Association malienne des droits de l’homme – AMDH (Mali)
  15. Association Marocaine des droits Humains – AMDH (Maroc)
  16. Association mauritanienne des droits de l’Homme – AMDH (Mauritanie)
  17. Association tunisienne des femmes démocrates – ATFD (Tunisie)
  18. Bahrain Center for Human Rights – BCHR (Bahrain)
  19. Bureau on Human Rights and Rule of Law (Tajikistan)
  20. Cambodian Human Rights and Development Association – ADHOC (Cambodia)
  21. Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights – LICADHO (Cambodia)
  22. Center for Civil Liberties – CCL (Ukraine)
  23. Center for Constitutional Rights - CCR (USA)
  24. Centre canadien pour la justice internationale (Canada)
  25. Centre Libanais pour les Droits Humains – CLDH (Liban)
  26. Centre Oecuménique des droits humains - CEDH (Haïti)
  27. Centro de Acción legal en Derechos Humanos - CALDH (Guatemala)
  28. Centro de Capacitación Social de Panamá - CCS (Panama)
  29. Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS (Argentina)
  30. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos - CIPRODEH (Honduras)
  31. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - EQUIDAD (Perú)
  32. Centro Nicaragûense de Derechos Humanos - CENIDH (Nicaragua)
  33. Citizen Watch (Russia)
  34. Civil Society Institute (Armenia)
  35. Club Union Africaine (Côte d’Ivoire)
  36. Comisión de Derechos Humanos del Salvador - CDHES (El Salvador)
  37. Comisión ecuménica de derechos humanos - CEDHU (Ecuador)
  38. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - CMDPDH (Mexico)
  39. Comisión Nacional de los Derechos Humanos INC - CNDH (República Dominicana)
  40. Comité de Acción Jurídica - CAJ (Argentine)
  41. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH (Colombia)
  42. Commission for the Disappeared and Victims of Violence - KontraS (Indonesia)
  43. Committee on the Administration of Justice – CAJ (Ireland)
  44. Committees For The Defense Of Democracy Freedoms And Human Rights – CDF
  45. Commonwealth Human Rights Initiative - CHRI (India)
  46. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CCAJAR (Colombia)
  47. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo - CODEPU (Chile)
  48. Damascus Center for Human Rights Studies – DCHRS (Syria)
  49. DITSHWANELO - The Botswana Centre for Human Rights (Botswana)
  50. Dutch League for Human Rights / Liga voor de Rechten van de Mens (The Netherlands)
  51. End Impunity Organization (South Sudan)
  52. Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – FADPDH (Espana)
  53. Finnish League for Human Rights (Finland)
  54. Foundation for Human Rights Initiative – FHRI (Uganda)
  55. Fundación regional de Asesoría en Derechos Humanos - INREDH (Ecuador)
  56. Groupe Lotus (République démocratique du Congo)
  57. Hellenic League for Human Rights (Greece)
  58. Human Rights Centre - HRIDC (Georgia)
  59. Human Rights Center "Viasna" (Belarus)
  60. Human Rights Commission of Pakistan – HRCP (Pakistan)
  61. Human Rights Movement "Bir Duino" (Kyrgyzstan)
  62. Human Rights Protection Centre "Kylym Shamy" (Kyrgyzstan)
  63. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - ILSA (Colombia)
  64. International Campaign for Tibet - ICT
  65. International human rights organisation "Fiery Hearts Club" (Uzbekhistan)
  66. International Legal Initiative (Kazakhstan)
  67. Internet Law Reform Dialogue - iLaw (Thailand)
  68. Justiça global – CJG (Brasil)
  69. Justice for Iran – JFI (Iran)
  70. Kenyan Human Rights Commission - KHRC (Kenya)
  71. Kazakhstan International Bureau for Human Rights (Kazakhstan)
  72. Lao Movement for Human Rights – LMHR (Laos)
  73. Latvian Human Rights Committee (Latvia)
  74. League for Defence of Human Rights - LADO (Romania)
  75. Legal and Human Rights Centre – LHRC (Tanzania)
  76. Liga Argentina por los Derechos del Hombre - LADH (Argentine)
  77. Ligue Algérienne pour la défense des droits de l’Homme (Algérie)
  78. Ligue centrafricaine des droits de l’Homme - LCDH (Centrafrique)
  79. Ligue de Défense des Droits de l’Homme en Iran – LDDHI (Iran)
  80. Ligue des droits de l’Homme - LDH (Belgique)
  81. Ligue des électeurs (République démocratique du Congo)
  82. Ligue des Droits de l’Homme - LDH (France)
  83. Lega Italiana dei Diritti Umani - LIDU (Italy)
  84. Ligue Iteka (Burundi)
  85. Ligue ivoirienne des droits de l’Homme - LIDHO (Côte d’Ivoire)
  86. Liga lidských práv - Human Rights League – HRL (Czech Republic)
  87. Ligue sénégalaise des droits humains (Sénégal)
  88. Mêmes droits pour tous – MDT (Guinée)
  89. Mouvement ivoirien des droits humains – MIDH (Côte d’Ivoire)
  90. Norwegian Helsinki Committee – NHC (Norway)
  91. Observatoire centrafricain des droits de l’Homme – OCDH (Centrafrique)
  92. Observatoire congolais des droits de l’Homme – OCDH (République du Congo)
  93. Observatoire ivoirien des droits humains – OIDH (Côte d’Ivoire)
  94. Odhikar (Bangladesh)
  95. Organisation des femmes actives de Côte d’Ivoire – OFACI (Côte d’Ivoire)
  96. Organisation Marocaine des droits Humains – OMDH (Maroc)
  97. Philippine Alliance of Human Rights Advocates – PAHRA (Philippines)
  98. Promo-LEX (Moldova)
  99. Regroupement des acteurs ivoiriens des droits de l’Homme - RAIDH (Côte d’Ivoire)
  100. Réseau Doustourna
  101. Réseau national de défense des droits de l’Homme - RNDDH (Haïti)
  102. Sister’s Arab Forum – SAF (Yemen)
  103. Suara Rakyat Malaysia – SUARAM (Malaysia)
  104. Syria Center for Media and Freedom of Expression - SCM (Syria)
  105. Union for Civil Liberty – UCL (Thailand)
  106. Unione forense per la tutela dei diritti umani – UFTDU (Italy)
  107. Vietnam Committee on Human Rights – VCHR (Vietnam)
  108. Women in law and development in Africa – Wildaf-Mali (Mali)


اقدام کنید