مهاجرت به اتحادیه‌ی اروپا: زمان برای برنامه‌ی بلندپروازانه‌ی حقوق بشری فرا رسیده است

AFP

روسای کشورهای اتحادیه‌ی اروپا قرار است در روزهای ۱۴ و ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷ ابعاد داخلی و خارجی سیاست مهاجرتی اتحادیه‌ی اروپا را مورد بحث قرار دهند. اتحادیه‌ی اروپا به جای اینکه سیاست‌هایی را پیشنهاد کند که کمترین فصل مشترک بین کشورهای عضو را در بر می‌گیرد، باید برنامه‌ای اصولی را پیش بگذارد که به مهاجرت از جنبه‌های انسانی و عملی توجه کند. رهبران اروپا بایستی به مهاجرت و جابجایی توجه کنند تا سیاست‌هایی را در سطح جهانی به پیش ببرند که پایه‌ی عمیقی در برنامه‌ی قدرتمند حقوق بشری داشته باشد.

سازمان‌های بشردوست، توسعه نگر و حقوق بشری امضا کننده‌ی زیر در آستانه اجلاس شورای اروپا در بروکسل، با آگاهی از فرآیند منجر به تصویب توافق‌های جهانی درباره‌ی پناهجویان و مهاجرت، از رهبران اروپا می‌خواهند تا سیاست‌های پناهجویی و مهاجرت را بر اساس توصیه‌های زیر به تصویب برسانند:

۱ ـ راهکاری دائمی و عادلانه برای شراکت در مسئولیت بایستی به عنوان بخشی از مقررات اصلاح شده‌ی دابلین با توجه به نیازها، مهارت‌ها، پیوندهای خانوادگی و ترجیح‌های پناهجویان و با رعایت کامل حداکثر منافع کودکان برقرار شود. زمانی که پناهجویان از اولین کشورهای عضو محل ورود به اروپا منتقل می‌شوند، آسیب پذیری باید بر هرگونه ملاحظه‌ی مربوط به میزان پذیرش بعضی از ملیت‌ها اولویت داشته باشد. تنها بازسازی بلندپروازانه‌ی ساختاری و پایدار سیاست‌های جاری می‌تواند به شکاف‌های کنونی در سیستم پایان دهد.

۲ ـ برنامه‌ی مهاجرتی اتحادیه‌ی اروپا باید تعهد‌های محکم حقوق بشری را در بر بگیرد. اتحادیه‌ی اروپا باید رهبری قاطع تری را به عنوان مدافع جهانی و ترویج کننده‌ی رعایت حقوق بشر نشان بدهد. برای پیشگیری از تعدی‌ها، راهکارهای شفاف نظارت بر حقوق بشر و پاسخگویی باید به عنوان بخشی از سیاست مهاجرت به اتحادیه‌ی اروپا برقرار شود، به ویژه در مورد ماموریت نهاد نگهبانان ساحلی و مرزی اروپا و نهاد پناهجویی اتحادیه‌ی اروپا.

۳ ـ تعهد‌های مربوط به بودجه هم در بودجه‌ی سالانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا و نیز در چارچوب مالی چند ساله بایستی اولویت‌های اتحادیه‌ی اروپا در محافظت از حقوق بشر را بازتاب دهد. اتحادیه‌ی اروپا به جای اینکه بودجه‌های نامتناسبی برای نگهبانی از مرزهای بیرونی خود اختصاص دهد، بایستی اولویت‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها را به سوی برنامه‌ی بلندمدت استوار بر ثبات و انعطاف پذیری مورد بازبینی قرار دهد. امکانات انعطاف‌پذیر بایستی با تضمین‌های کافی برای اطمینان یافتن از صرف بودجه‌های توسعه فقط به قصد دست‌یافتن به اهداف کمک‌های توسعه‌ای ـ محو فقر و کاهش نابرابری ـ و برآوردن نیازهای انسانی برقرار شود.

۴ ـ بدون تاثیر بودن رهیافت مشارکت نشان داده است که سرمایه گذاری در راه‌های امن و عادی مهاجرتی برای سیاست کارکردی مهاجرت از خارج بسیار ضروری است. افزایش بازاسکان دهی گامی به پیش است اما فقط در صورتی که هدف آن کمک به مردم و کشور‌هایی باشد که بیش از همه به آن نیاز دارند. ورود مردم بیشتری به اتحادیه‌ی اروپا باید از طریق پذیرش انسان دوستانه، صدور ویزا‌های انسان دوستانه، پیوستن خانواده‌ها به یکدیگر، تحرک کارگران در سطوح مختلف مهارت و صدور ویزاهای دانشجویی آسان تر شود.

۵ ـ به جای این که فقط به جلوگیری از ورود پناهجویان و برون‌سپاری مسئولیت به کشورهای ثالث توجه شود، نقض حقوق بشر مهاجران و پناهجویان در داخل یا خارج از مرزهای اتحادیه اروپا باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. این کار به معنای دادن اولویت در پایان دادن به نگهداری پناهجویان در جزیره‌های دریای اژه متعلق به یونان و اطمینان یافتن از این است که هیچ یک از اشخاصی که در مدیترانه رهگیری می‌شوند، نباید به وضعیتی بازگردند که در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرند.

امضاکنندگان:

11.11.11
Action Against Hunger
Access Info Europe
Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme
Ayuda en Acción
CARE International
Caritas Europa
CCME
CIRE
CNCD-11.11.11
Coordination SUD
Danish Refugee Council
ENAR – European Network against racism
Entreculturas
EU-CORD
European Evangelical Alliance
FIDH-International Federation for Human Rights
Flemish Refugee Action
Human Rights Watch
ILGA-Europe
International Rescue Committee
Kehys, the Finnish NGDO Platform to the EU
Medecins du Monde
Mercy Corps Europe
Migration Policy Group
National Spanish NGDO Platform
Norwegian Refugee Council
Oxfam
PAX
PICUM
Safe Passage
Save the Children
Terre des Hommes
World Vision

بیشتر بخوانید
statement