بحران پناه‌جویی: حقیقت زشت در پسِ معامله‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه

18/04/2016
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa fr

۱۸ آوریل ۲۰۱۶
(۳۰ فروردین ۱۳۹۵)

روز ۱۸ آوریل ۲۰۱۵ (۲۹ فروردین ۱۳۹۴)، یک کشتی با ۸۵۰ سرنشینِ مهاجر در ساحل لیبی واژگون شد و فقط ۲۸ تن زنده ماندند. این حادثه اگر مرگبارترین واقعه‌ی کشتی‌شکستگی باشد که کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) در دریای مدیترانه ثبت کرده است، فقط یکی از وقایع مشابه در رشته‌ای طولانی از حوادث به شمار می‌رود. اتحادیه‌ی اروپا به جای این که در اساس به نجات جان انسان‌ها توجه کند، ظرفیت اسکان دهی دوباره را افزایش دهد و به دلایل ریشه‌ای خشونتی بپردازد که مردم را از کشورشان فراری می‌دهد، به تقویت مرزهای بیرونی خود به هر قیمت و واگذاری مسأله‌ی مهاجران به کشورهایی پرداخت که قادر نیستند تضمین‌های کافی حقوق بشری ارائه کنند.

روز ۱۸ مارس ۲۰۱۶ (۲۸ اسفند ۱۳۹۴)، رهبران اتحادیه‌ی اروپا و ترکیه بر معامله‌ای ننگین توافق کردند. این معامله با رسوایی بازگرداندن سریع «کلیه‌ی مهاجران بی‌قاعده‌ای» را که پس از ۲۰ مارس به جزایر یونان می‌رسند و درخواست پناهندگی‌شان قانونی نیست و «معاوضه‌ی مهاجران» را مقرر می‌کند. اتحادیه‌ی اروپا در مقابل هر سوری که به ترکیه بازمی‌گرداند، یک پناه‌جوی سوری مقیم ترکیه را اسکان خواهد داد. اخراج پناه‌جویان روز ۴ آوریل آغاز شد. رهبران اروپا می‌گویند فقط کسانی که در یونان درخواست پناهندگی نکرده‌اند یا درخواست‌شان رد شده اخراج می‌شوند.

در سالگشت غرق کشتی، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر حقیقت زشت در پسِ این معامله‌ی خودخواهانه را محکوم می‌کند و با استفاده از مفهوم «واقعیت آن چیست»، واقعیت وضعیت پناه جویان و مهاجران را در یونان، ترکیه و دریای اژه به نمایش می‌گذارد. این واقعیت در تضاد شدیدی با آرزومندی اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن و گفتمان‌های ریاکارانه و به‌ظاهر شیرین در مورد ترویج حقوق بشر و محافظت از آن قرار دارد.

ترکیه

چپ/بالا: نظر گردش‌گردان در باره‌ی ترکیه
راست/بالا: نظر اتحادیه‌ی اروپا در باره‌ی ترکیه
چپ/پایین: نظر پناهجویان در باره‌ی ترکیه
راست/پایین: واقعیت ترکیه

بخوانید: ‘ترکیه در واقعیت چیست’ نوشته یوسف آلاتاش، نایب رئیس فدراسیون

دریای اژه

چپ/بالا: نظر گردش‌گردان در باره‌ی دریای اژه
راست/بالا: نظر اتحادیه‌ی اروپا در باره‌ی دریای اژه
چپ/پایین: نظر پناهجویان در باره‌ی دریای اژه
راست/پایین: واقعیت دریای اژه

بخوانید: ‘دریای اژه در واقعیت چیست’ نوشته دَن وَن رِمدُنک، نایب رئیس فدراسیون

یونان

چپ/بالا: نظر گردش‌گردان در باره‌ی یونان
راست/بالا: نظر اتحادیه‌ی اروپا در باره‌ی یونان
چپ/پایین: نظر پناهجویان در باره‌ی یونان
راست/پایین: واقعیت یونان

بخوانید: ‘یونان در واقعیت چیست’ نوشته دیمیتریس کریستوپولوس، نایب رئیس فدراسیون

اتحادیه‌ی اروپا

چپ/بالا: نظر ترکیه در باره‌ی اتحادیه‌ی اروپا
راست/بالا: نظر اتحادیه‌ی اروپا در باره‌ی اتحادیه‌ی اروپا
چپ/پایین: نظر پناهجویان در باره‌ی اتحادیه‌ی اروپا
راست/پایین: واقعیت اتحادیه‌ی اروپا

بخوانید: ‘اتحادیه‌ی اروپا در واقعیت چیست’ نوشته عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون

بیشتر بخوانید