ترکیه:‌ فدراسیون و جامعه‌ی حقوق بشر ترکیه توجه سازمان ملل را به تهاجم حزب عدالت و توسعه علیه حقوق زنان جلب کردند

15/07/2016
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

کمیته‌ی رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان امروز گزارشِ ترکیه درباره‌ی اجرای کنوانسیون حقوق زنان سازمان ملل را بررسی می‌کند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عضو آن در ترکیه، جامعه‌ی حقوق بشر (IHD) گزارش متقابل خود را برای جلب توجه کمیته به تبعیض‌های علیه زنان در ترکیه، به‌ویژه از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP)، منتشر کردند.

از نوامبر ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه ـ حزبی محافظه‌کار در مسایل اجتماعی ـ در انتخابات پارلمانی پیروز شد، حقوق زنان محدود شده است. حزب عدالت و توسعه که نظریات اسلامی را تبلیغ می‌کند، مواضع محافظه‌کارانه‌ی خود را درباره‌ی نقش زنان در جامعه ترویج کرده است. این حزب اصل برابری زنان و مردان را مورد تردید قرار داده، با حقوق جنسی و بازتولید مخالفت کرده و به فمینیست‌ها حمله کرده است. این حزب کوشیده به زنان دستور دهد در انظار عمومی چگونه رفتار کنند، چند فرزند به دنیا آورند، چگونه آنها را به دنیا آورند و چه مشاغلی را انتخاب کنند... ایلکه گُکدِمیر، فعال حقوق زنان، درباره‌ی دولت آقای اردوغان می‌گوید: «هیچ دولت دیگری [در ترکیه] به این شدت علیه زنان عمل نکرده است.» [1]

گزارش کنونی به موضوع‌های زیر می‌پردازد: خشونت علیه زنان، ترویج نقش‌های کلیشه ای، مشارکت زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی، آموزش، اشتغال، مراقبت درمانی و ازدواج.

بیشتر بخوانید