به راه‌پیمایی زنان بپیوندید: ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷

دانُلد ترامپ، رئیس جمهور تازه‌ی ایالات متحد آمریکا، به‌زودی ایدئولوژی خشن تبعیض‌جنسی، لزبین‌هراسانه، همجنس‌خواه‌هراسانه، بیگانه‌هراسانه و نژادپرستانه‌ا‌ی را که طی مبارزه‌ی انتخاباتی تبلیغ می‌کرد، به اجرا خواهد گذاشت.

پس از مراسم سوگند دانُلد ترامپ به‌عنوان رئیس جمهور تازه، سازمان‌های حقوق زنان و حقوق بشر روز ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷ (۲ بهمن ۱۳۹۵) علیه این ایدیولوژی کهنه و در دفاع از حقوق زنان آمریکایی و حقوق زنان در سراسر جهان راه‌پیمایی خواهند کرد. راه‌پیمایی اصلی در واشنگتن انجام خواهد شد. اما تاکنون برگزاری بیش از ۶۰۰ «راه‌پیمایی خواهران» در جاهای دیگر اعلام شده است.

با تدارک رئیس جمهور تازه‌ی آمریکا برای به اجرا گذاشتن ایدئولوژی خشن تبعیض‌جنسی، لزبین‌هراسانه، همجنس‌خواه‌هراسانه، بیگانه‌هراسانه و نژادپرستانه‌ا‌ی که طی مبارزه‌ی انتخاباتی تبلیغ می‌کرد، سراسر جهان به مبارزه برمی‌خیزد. ویلیام پرایور، قاضیِ گزینه‌ی ترامپ برای دیوان عالی کشور، سقط جنین را «پليدترین عمل» در تاریخ حقوقی می‌داند. معاون رئیس جمهور، مایک پِنس، بی‌پرده از آفرینش‌گرایی دفاع می‌کند. استیو بَنُون، مشاور اصلی ترامپ، پیام‌های تنفرآمیز نژادپرستانه و زن‌ستیزانه در تارنمای اینترنتی خود منتشر می‌کند. خود او قصد دارد قانون بیمه‌ی درمانی موسوم به اُباماکِر را نابود کند.

سیاست‌های ارتجاعی جاری در عمل در ایالات متحد آمریکا عینیت‌یابی پدیده‌ا‌ی بسیار گسترده‌تر در جهان است. برای اطلاع، موضع‌گیری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در باره‌ی حمله به حق سقط جنین در اروپا را بخوانید. حزب‌های محافظه‌کار سیاسی، گروه‌های مذهبی و مخالف سقط جنین به‌طور منظم با حقوق زنان، از جمله حقوق جنسی و بازتولید که حقوق اساسی رهایی زنان به‌شمار می‌روند، مخالفت می‌کنند.

ما روز ۲۱ ژانویه در واشنگتن، مِدِلین، دوربان، ریاض، بلگراد، کلکته، ازاکا... در همبستگی به زنان آمریکا به راه‌پیمایی خواهیم پرداخت، زیرا دفاع از حقوق زنان در ایالات متحد آمریکا دفاع از حقوق زنان در سراسر جهان است. ما علیه تنفرپراکنی، رفتارهای ناشی از تبعیض جنسی، تبعیض، زن‌ستیزی و مردسالاری راه‌پیمایی خواهیم کرد. شرکت در این راه‌پیمایی برای همگان آزاد است و از همه در سراسر جهان استقبال می‌شود.

راه‌پیمایی در کشور من: https://www.womensmarch.com/sisters

بیشتر بخوانید
evenement