100 سازمان حقوق بشری تاثیر منفی حکم دیوان عالی آمریکا بر بدهی آرژانتین را محکوم کردند

آخرین به روز رسانی (31 ژوئیه 2014): با پایان مذاکرات آرژانتین با طلبکاران پایدار بدون دستیابی به توافق، این کشور برای دومین بار در ظرف 13 سال ناگزیر از عدم پرداخت بدهی های خود شده است. این عدم پرداخت پیامدهای سنگینی برای اقتصاد زیر فشار آرژانتین خواهد داشت و باید در انتظار تاثیرات وخیمی برای حقوق بشر بود.

30 ژوئیه 2014
(8 مرداد 1393)

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و 100 سازمان حقوق بشری از سراسر جهان با امضای نامه ای که سازمان عضو فدراسیون در آرژانتین، مرکز مطالعات حقوقی و اجتماعی (CELS)، تنظیم کرده بود، تاثیر منفی تصمیم دیوان عالی آمریکا در ردّ درخواست استیناف مربوط به بدهی های دولتی آرژانتین را محکوم کردند.

تصمیم دیوان عالی آمریکا در مورد عدم رسیدگی به این پرونده باعث تایید حکم دادگاه پایین تر در مورد اجبار آرژانتین به پرداخت بدهی به طلبکاران موسوم به «صندوق های لاشخور صفت» می شود. این صندوق ها اوراق قرضه دولتی آرژانتین را پس از عدم پرداخت بدهی در گذشته خریده بودند اما توافق های تعدیل ساختار در سال های 2005 و 2010 را نپذیرفته بودند. این تصمیم می تواند یک بار دیگر باعث ناتوانی آرژانتین از پرداخت شود و بر توانایی آن به رعایت و حفاظت از حقوق بشر و تحقق آن تاثیر منفی خواهد گذاشت.

سازمان های امضا کننده هشدار دادند که درگیری بر سر بدهی های دولتی بین آرژانتین، صندوق های لاشخور صفت و نظام قضایی ایالات متحده امریکا را نباید موردی منفرد تلقی کرد. این مورد نمایانگر مشکلی جهانی است که بر اجرای موثر حقوق بشر تاثیر می گذارد.

مورد کنونی ضرورت ایجاد توازن بین منافع طلبکاران و بدهکاران را نشان می دهد به نحوی که دولت ها بتوانند به تعهد حفاظت و تحقق حقوق بشر خود احترام بگذارند. به تشخیص سازمان ملل: «تمام استراتژی های بدهی خارجی را باید طوری طراحی کرد که مانع بهبود در شرایط ضامن بهره مندی از حقوق بشر نشوند و نیز روش اداره آنها باید دستیابی کشورهای بدهکار به سطح مناسب رشد لازم برای تحقق ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و الزام های توسعه آنها، و نیز تحقق تعهدهای حقوق بشری آنها را تضمین کند.» دیوان عالی آمریکا از پایبندی به این اصل کوتاهی کرده است.

مقاله CELS را در اینجا بخوانید (به زبان اسپانیایی).

بیانیه مشترک در باره بدهی های دولتی آرژانتین و حقوق بشر را در اینجا بخوانید (به اسپانیایی و انگلیسی)

بیشتر بخوانید