مشورت منطقه‌ای در آمریکای لاتین درباره‌ی عهدنامه حقوق بشر و اقتصاد

15/05/2016
رویدادها
en es fa

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و شبکه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشست مشورتی سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را به‌عنوان بخشی از پروژه‌ی ابتکار عهدنامه در تاریخ ۱۵ تا ۱۷ مه ۲۰۱۶ در شهر مکزیکو برگزار می‌کنند.

سومین نشست مشورتی منطقه‌ای در آمریکای لاتین با همکاری پُدِر برگزار می‌شود، و اعضای سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، فعالان از جمله گروه‌های مردمی و نمایندگان جوامع مربوطه را از ۱۳ کشور آمریکای لاتین، و حقوقدانانی را از گروه حقوقی گرد هم می‌آورد تا به بحث های راهبردی درباره‌ی اولویت های سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در عهدنامه حقوق بشر و اقتصاد سازمان ملل بپردازند و نیز فعالیت های راهبردی را در سطح های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برنامه ریزی کنند.

در این نشست، مشارکت کنندگان جامعه‌ی مدنی مشکلات خود را در زمینه‌ی پاسخ‌گو ساختن شرکت‌ها و اولویت های خود را برای پرداختن عهدنامه بین‌المللی به این مشکلات مطرح خواهند کرد.

هدف دیگر از این مشورت فراهم کردن فضایی برای گسترش راهبردهای مشترک دادخواهی برای پیشبرد کارِ تصویب عهدنامه‌ی نیرومند بین‌المللی است که به مجموعه‌ی کاملی از نقض حقوق بشر به دست شرکت‌های فراملیتی و شرکت‌های دیگر توجه کند.

داده های سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در مشورت های منطقه‌ای، مشورت های اینترنتی و اظهارنظرهای کتبی برای تهیه و تدوین گزارش درباره‌ی محتوای عهدنامه آتی به گروه تحقیق بین دولتی در نشست دوم آن در اکتبر ۲۰۱۶ به کار خواهد رفت و نیز به‌عنوان منبع در اختیار همه‌ی سازمان‌های جامعه‌ی مدنی قرار خواهد گرفت تا برای تدوین مواضع خود در نظر بگیرند. هدف نهایی پروژه‌ی ابتکار عهدنامه اطمینان یافتن از تهیه پیشنهادهای مشخص محتوایی برای عهدنامه‌ی بین‌المللی و بازتاب نیازها و اولویت های گروه‌های مربوطه و جامعه‌ی مدنی در سراسر جهان در آنهاست.

این سومین مشورت منطقه‌ای در پی مشورت های پیشین در آسیاـ‌اقیانوسیه در مه ۲۰۱۵ و آفریقا در اکتبر ۲۰۱۵ است.

برای اطلاعات بیشتر با دُمینیک رِنفرِی (drenfrey@escr-net.org) یا ماریون کادیر (mcadier@fidh.org) تماس بگیرید و به تارنمای ابتکار عهدنامه مراجعه کنید.

پُدِر (PODER)
شبکه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ESCR-Net)
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)

بیشتر بخوانید
evenement