اظهارات مقدماتی فدراسیون درباره «پیش‌نویس صفر» عهدنامه شرکت‌های فراملی و موسسه‌های دیگر اقتصادی و حقوق بشر

05/10/2018
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa fr

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اظهارات مقدماتی خود را درباره‌ی «پیش‌نویس صفر» کنوانسیون و پروتکل اختیاری که قرار است طی چهارمین نشست کارگروه بین دولتی سازمان ملل درباره‌ی شرکت‌های فراملی و موسسه‌های دیگر اقتصادی در ارتباط با حقوق بشر (IGWG) از ۱۵ تا ۱۹ اکتبر در ژنو مورد بحث قرار گیرد، منتشر کرد.

از سال ۲۰۱۴ و در پی تصویب قطعنامه‌ای در شورای حقوق بشر، گفتگوهایی بین دولت‌ها برای تنظیم عهدنامه‌ی الزام آور بین‌المللی برقرار شده است تا پاسخگویی شرکت‌ها و دسترسی قربانیان نقض حقوق بشر به دست شرکت‌ها به عدالت را افزایش دهد. پس از تشکیل سه نشست که به نتایج ناهمسانی انجامید، انتشار اسناد پیش نویس صفر فرصتی برای برقراری مباحثه‌ای پرمعنا بین هیئت‌های دولتی برای چیره شدن بر مشکلات آیین نامه‌ای وتمرکز بر پیشروی به سوی توافق در مورد زبان و بیان مشخص ایجاد میکند.

هدف از اظهار نظر فدراسیون که امروز منتشر شد تامین اطلاعات اساسی برای گفتگوهاست: تکیه بر تجربه‌ی این سازمان به عنوان فدراسیون سازمان‌های حقوق بشری که در سراسر جهان فعالیت می‌کنند. این اظهار نظر جنبه‌های مثبتی از متن را ـ مثل محوریت حقوق قربانیان، تعهد به هوشیاری الزامی و توجه متمرکز به مسئولیت ـ نقل و به نکاتی اشاره می‌کند که پیشروی در آنها ضروری است. این اظهارنظر تاکید می‌کند که پیش نویس صفر به ویژه باید:

* بر وظیفه‌ی عمومی همه‌ی موسسه‌های اقتصادی به رعایت حقوق بشر در بخش عملیاتی متن دوباره تأکید کند
* گستره‌ی ذهنی عهدنامه را روشن کند تا از تفسیر‌های محدود کننده و استثنا کردن موسسه‌های اقتصادی دولتی پرهیز شود
* اظهارات مشخصی درباره‌ی محافظت از مدافعان حقوق بشر و به رسمیت شناختن آنها را در بر بگیرد
* راه‌های بهبود یافته‌ای را برای تامین دسترسی موثر به عدالت را برای افراد و جوامع متاثر از نقض حقوق بشر به دست شرکت‌ها در سراسر نجیره‌ی فعالیت آنها در پیش بگذارد
* مقررات تقویت شده‌ای را در مورد مناطق درگیری بگنجاند و آنها را با ماده‌ای درباره‌ی پیشگیری ادغام کند
* موضوع هوشیاری لازم در مورد حقوق بشر را به همراه چارچوب‌های بین‌المللی موجود دیگر جامع و منسجم بیان کند و به روشنی پیوندی بین هوشیاری لازم و مسئولیت شرکت اصلی در موارد وقوع نقض حقوق بشر برقرار سازد
* با تقویت مقررات پروتکل اختیاری سازوکار نیرومند و موثر نظارتی و اجرایی برقرار کند

اظهار نظر کامل را بخوانید.

متن کامل اظهار نظر فدراسیون را دریافت کنید:

این سند سهمی مقدماتی در نخستین نگارش پیش‌نویس کنوانسیون و پروتکل اختیاری است. مواضع فدراسیون ممکن است با پیشرفت گفتگوها تکامل پیدا کند.

فدراسیون به طور منظم از طریق «خبرنامه‌ای درباره‌ی گفتگوها» خبرها و تحلیل‌ها درباره چهارمین نشست در ژنو از ۱۵ تا ۱۹ اکتبر را در اختیار خوانندگان قرار خواهد داد. این خبرنامه را در اینجا دریافت کنید.

بیشتر بخوانید