برزیل: جام جهانی و حقوق بشر

25/06/2014
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa

رافائل دیاز از سازمان جوستیسیا گلوبال موارد مختلف نقض حقو بشر در زمان جام جهانی فوتبال در برزیل را شرح می دهد

فراخوان فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جوستیسیا گلوبال خطاب به اتحادیه‏ اروپا و برزیل برای توجه به جرم انگاری اعتراض های اجتماعی و نقض حقوق کارگری، اقتصادی و اجتماعی در آستانه جام جهانی را بخوانید.

سازمان های عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در بزریل جوستیسیا گلوبال و مویمنتو ناسیونال دِ دیرتوز هومانوز (MNDH) هستند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در ژوئیه 2013 [تیر ماه 1392] نامه ای سرگشاده خطاب به آقای بلاتر، رییس فیفا، نوشته و از او خواسته بود از احترام به حقوق بشرکارگران در تدارک برای جام جهانی در روسیه 2018 و قطر 2022 اطمینان حاصل کند. در آن نامه، سازمان ما توجه را جلب کرده بود که اعتراض هایی که در برزیل رخ می دهند یادآوری می کنند که موفقیت بازی ها وابسته به احترام به ارزش های اجتماعی بزرگتر است.

بیشتر بخوانید
communique