بیانیه‌ی دیمیتریس کریستوپولوس در باره‌ی انتخاب امانوئل ماکرون

08/05/2017
Notre mouvement
en es fa fr

بیانیه‌ی دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

«شنیدن خبر عالی شکست فرانت ناسیونال (جبهه ملی) در انتخابات ریاست جمهوری آرامش خاطر بزرگی بود.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر که از سال ۱۹۲۲ در پاریس تأسیس و مستقر شده است بر این باور است که فرانت ناسیونال، نظر به تاریخچه، رهبران، مشاوران پشت صحنه و برنامه‌اش دشمن موجودیت و خطری بزرگ برای آرمان مندرج در اساسنامه‌ی فدراسیون، یعنی حقوق بشر، به شمار می‌رود.

اما برای تحکیم این شکست و سرانجام حذف عناصر خطرناک افراطی، رئیس جمهوری تازه‌ی فرانسه، آقای امانوئل ماکرون، باید به دو مسأله‌ی اساسی پاسخ دهد: آینده‌ی اتحادیه‌ی اروپا و نظام ریاست جمهوری فرانسه.

در صورت عدمِ تغییر همه‌ی عواملی که در سه دهه‌ی اخیر به رشد راست افراطی در انتخابات فرانسه و نقاط دیگر اروپا کمک کرده‌اند، این خطر وجود دارد که مصیبت فاشیسم که در ۱۵ سال گذشته گریبانگیر فرانسه بوده در انتخابات بعدی ریاست جمهوری به واقعیت بپیوندد.

باید از بازگشت اروپا به کابوس های قرن بیستم جلوگیری کرد.

مایلیم به رئیس جمهوری تازه‌ی فرانسه تبریک بگوییم و برای او در دوره‌ی ریاست جمهوری شجاعت و تداوم آرزو کنیم.»

بیشتر بخوانید