نگهبانی از حقوق بشر در دوران ریاضت اقتصادی

13/05/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی
es fa fr

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن در ایرلند، مراکز مشاوره رایگان حقوقی (FLAC)، در روزهای 14 و 15 مه 2015 (24 و 25 اردیبهشت 1394) در دابلین کنفرانسی بین المللی در باره «نگهبانی از حقوق بشر در دوران ریاضت اقتصادی» برگزار می کنند. در این کنفرانس، سازمان هایی از سراسر اروپا و نیز نهادهای ایرلندی فعال در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت خواهند داشت.

سخنرانان و موضوع های سخنرانی ها در باره نگهبانی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوران ریاضت اقتصادی از این قرار هستند:

• پروفسور اولیویر دِ شاتِر، عضو کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل به همراه امیلی لوگان، عضو کمیسیون حقوق بشر و برابری ایرلند؛ در باره حقوق بشر در دوران ریاضت اقتصادی: مشکلات نگهبانی از حقوق بشر در اروپا؛

• سخنران هایی از یونان و اسپانیا، کشورهایی که برنامه های ریاضت اقتصادی در آنها به اجرا در آمده است؛
• سازمان های غیردولتی مهم ایرلند؛ در باره تاثیر ریاضت اقتصادی بر حقوق بشر در زمینه هایی همچون مسکن، بهداشت، تامین اجتماعی و اشتغال؛

• جلسه ای در باره نقش اتحادیه اروپا در تحمیل ریاضت اقتصادی با شرکت نماینده پارلمان اروپا باربارا اسپینلی، و گراهام استول از نمایندگی کمیسیون اروپا در ایرلند؛

• نگاهی به راه کارهای نگهبانی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله منشور امور اجتماعی اروپا و شکایت گروهی جاری ایرلند در باره مسکن.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، و نایب رییس های فدراسیون، نوئِلین بلَکوِل (ایرلند) و دیمیتریس کریستوپولوس (یونان) در این کنفرانس شرکت خواهند داشت.

مراکز مشاوره رایگان حقوقی در این کنفرانس نسخه به روز شده گزارش «ندای ما، حقوق ما» را ارایه خواهد کرد که گزارش جامعه مدنی ایرلند در باره حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایرلند است و مدارکی را از بیش از 80 سازمان و فرد را در بر می گیرد. این سند در رسیدگی ادواری عمومی به پایبندی ایرلند به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده کمیته سازمان ملل قرار می گیرد. این رسیدگی با بررسی گزارش هیات دولت ایرلند به ریاست وزیر این کشور شُون شرلاک در روزهای 9ـ8 ژوئن 2015، خاتمه خواهد یافت.

بیشتر بخوانید