جامعه‌ی مدافعان حقوق بشر فعال پرشوری را از دست داد ـ در بزرگداشت ابوبکری مِبُودج

11/01/2017
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa fr

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به‌شدت از درگذشت ابوبکری مِبُودج، دوست قدیمی خود و مدافع حقوق بشر پرشور سنگالی اندوهگین است. ابوبکری مِبُودج دبیر کل سازمان عضو فدراسیون «مجمع آفریقایی دفاع از حقوق بشر» (RADDHO) بود. سنگال و در سطح گسترده‌تر قاره‌ی آفریقا مدافع حقوق بشر برجسته‌ای را از دست داده‌اند.

ابوبکری مِبُودج زندگی خود را صرف رعایت حقوق بشر در هر شرایطی کرد، نقض حقوق محروم ترین مردم آفریقا را محکوم کرد و در کشورش سنگال، نقاط دیگر آفریقا و جهان خواهان اجرای عدالت علیه خودسرانگی و معافیت از مجازات شد.

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:

«جامعه‌ی مدافعان حقوق بشر سوگوار فعال پرشوری است که پیوسته برای تحقق رعایت حقوق بشر اقدام می‌‌کرد. ابوبکری مِبُودج همواره از اعتقادات خود قاطعانه دفاع می‌کرد. در بزرگداشت خاطره‌ی او، ما با ایثار بیشتری به مبارزه‌ی مشترک خود ادامه خواهیم داد.»

ابوبکری مِبُودج از هیچ تلاشی برای پیشبرد و محافظت از حقوق بشر فرو نگذاشت. عزم او در اقدام، شجاعت او در محکوم کردن نقض حقوق بشر و تداوم وی در همراهی با قربانیان مرزی نمی‌شناخت.

ماباسا فال، نماینده‌ی فدراسیون در اتحادیه‌ی آفریقا، گفت:

«ابوبکری مِبُودج در همه‌ی نبردها جنگید. او بیش از ۳۰ سال در تکوین جامعه‌ی مدنی در سنگال به‌طورِ گسترده شرکت داشت و همه چیز را برای آن فدا کرد. امروز از شخصیتی تجلیل می‌‌کنیم که او نمادش بود و از نبردهایی که او در آنها جنگید. مبارزه‌ی جهان‌شمول او در راه حقوق بشر ادامه خواهد داشت.»

«مجمع آفریقایی دفاع از حقوق بشر» با ابوبکری مِبُودج، بی‌امان در راه رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی در سنگال و نیز پایان دادن به ناپدیدکردنِ قهری و قتل های فراقضایی در گامبیا، بردگی در موریتانی، غارت و جابجایی قهری در جمهوری دمکراتیک کنگو یا اشغال در فلسطین مبارزه کرد. «مجمع آفریقایی دفاع از حقوق بشر» زیر رهبری او فعالیت خود را در سطح منطقه‌ای تقویت کرد و به مستند سازی و محکوم کردن نقض حقوق بشر ادامه داد.

دریسا ترائوره، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، نیز افزود:

«حضور ابوبکری و مبارزه‌ی پرشور او قابل چشم‌پوشی نبود. او در یادآوری قاطعانه‌ی مسوؤلیت به رهبرانی سیاسی در جامعه‌ی اقتصادی کشورهای آفریقای غربی، اتحادیه‌ی آفریقا یا سازمان ملل، تردیدی به‌خود راه نمی‌داد. بهترین راه تأیید مبارزه‌ی او این است که ما برای حاکمیت اصول دمکراتیک و عدالت در سراسر جهان به مبارزه‌ی خود ادامه دهیم.»

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ۱۸۴ سازمان عضو آن تأسف خود را از درگذشت ابوبکری مِبُودج ابراز و تسلیت صمیمانه‌ی خود را به خانواده، همسر و فرزندان و کلیه‌ی همراهان وی در مبارزه‌ی جهان‌شمول در راه عدالت و صلح اظهار می‌‌کنند. فدراسیون به‌ویژه در فکر دوستان و همکاران او در «مجمع آفریقایی دفاع از حقوق بشر»، سازمان ملی حقوق بشر (ONDH) و جامعه‌ی حقوق بشر سنگال (LSDH) است و میل دارد همبستگی عمیق خود را با آنها ابراز کند.

بیشتر بخوانید