قطعنامه‌های مصوب کنگره‌ی ۳۹ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

در سی‌ونهمین کنگره‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در ژوهانسبورگ، از ۲۳ تا ۲۷ اوت ۲۰۱۶ (۶ـ۲ شهریور ۱۳۹۵)، ۱۷۸ سازمان عضو فدراسیون قطعنامه‌های زیر را به تصویب رسانیدند.
(قطعنامه‌های زیر به زبان‌ انگلیسی یا فرانسوی است. دو قطعنامه به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.)

قطعنامه‌های فوری (به انگلیسی):

قطعنامه‌ در باره‌ی انتخابات و حکومت‌داری در آفریقا

قطعنامه‌ی فوری در باره‌ی عدالت در آفریقا

قطعنامه‌ی فوری در باره‌ی وضعیت بروندی

قطعنامه‌ در باره‌ی وضعیت مدافعان حقوق بشر در اروپا شرقی و آسیای مرکزی

توصیه‌هایی در مورد حقوق بشر در قرقیزستان

قطعنامه‌ در باره‌ی نقض حقوق و تهدید علیه حقوق جنسی و تولید مثل زنان

قطعنامه‌ی پیشنهادی جامعه‌ی حقوق بشر ایتالیا در باره‌ی مجازات اعدام

قطعنامه‌ در باره‌ی حقوق مهاجران در اتحادیه‌ی اروپا

قطعنامه‌ی فوری در باره‌ی فلسطین

قطعنامه‌ی فوری کنگره در باره‌ی وضعیت نیکاراگوئه

بیانیه‌ی کنگره‌ی فدراسیون در همبستگی با مدافعان حقوق بشر در خطر
(به فارسی)

قطعنامه‌ی فوری در باره‌ی وضعیت سودان جنوبی

قطعنامه‌ در باره‌ی وضعیت ترکیه

زیمبابوه: کنگره ی ۳۹ فدراسیون همبستگی و پشتیبانی خود را از مدافعان حقوق بشر ابراز می‌کند

قطعنامه‌های فوری (به فرانسوی)

قطعنامه‌ در باره‌ی سرکوب مدافعان حقوق بشر در منطقه‌ی خاورمیانه ـ مغرب

قطعنامه‌ در باره‌ی سوریه

قطعنامه‌ها‌ی عادی (به انگلیسی):

قطعنامه‌ی عمومی پیشنهادی حقوق بشر در چین

قطعنامه در باره نقض فاحش و نظام‌مندِ حقوق بشر در ایران
(به فارسی)

قطعنامه‌‎های عاد‌ی (به فرانسوی):

قطعنامه‌ی جامعه‌ی حقوق بشر ایتالیا

قطعنامه‌ی فراخوان به دولت‌های کِبک و کانادا برای انجام کلیه‌ی اقدام‌های لازم برای رعایت تعهد حفظ گرمایش زمین در کمتر از 2 درجه با احترام به حقوق بشر، به‌ویژه حق آب، و به این منظور رد فوری خط لوله‌ی شرقی

قطعنامه‌ در باره‌ی حمله‌های سیاسی و قانون‌گذاری به جنبش تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات علیه سیاست‌های اسرائیل نسبت به مردم فلسطین

قطعنامه‌ در باره‌ی وضعیت حقوق بشر در ویتنام

قطعنامه‌ در باره‌ی جیبوتی

بیشتر بخوانید