عربستان سعودی: چه بر سر جمال خاشقجی آمده است؟

جامعه‌ی حقوق بشر ترکیه به‌تازگی بیانیه‌ی زیر را درباره‌ی ناپدید کردن قهری و گویا قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی، در سرکنسولگری عربستان در استانبول/ترکیه در روز ۲ اکتبر ۲۰۱۸ منتشر کرده است.

چه بر سر جمال خاشقجی آمده است؟

وضعیت او را مشخص کنید!

ناروشنی‌های مربوط به سرنوشت روزنامه نگار جمال خاشقجی ادامه دارد. از زمانی که او در روز ۲ اکتبر ۲۰۱۸ وارد سرکنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد، خبری از او در دست نیست.

بعضی منابع خبری ادعا کرده‌اند که آقای خاشقجی به خاطر مخالفت‌های خود و مطالب انتقادی درباره پادشاه عربستان مورد تهدید قرار گرفته بود و در کنسولگری کشته شده است. بعضی منابع دیگر می‌گویند ولی دولتمردان اجازه‌ی بازرسی کنسولگری را داده‌اند. بعضی دیگر می‌گویند دوربین‌های کنسولگری در زمان ناپدید شدن آقای خاشقجی از کار افتاده بودند. اما دولتمردان عربستان سعودی و نیز دولتمردان ترکیه نمی گویند که بر سر آقای خاشقجی آمده است.

با وجود این، یک واقعیت را که بر همگان روشن است نمی‌توان پنهان کرد: روزنامه‌نگاری در داخل کنسولگری ناپدید شده است و خانواده‌ی او و مردم در طول دو هفته گذشته خبری از او نداشته‌اند.

سرکنسولگری عربستان سعودی را به خاطر دادن اجازه‌ی جستجو در محوطه‌ی آن نمی‌توان از مسئولیت در این واقعه بری دانست. این سرکنسولگری باید ثابت کند که آقای خاشقجی در کنسولگری زیر فشار قرار نگرفته و به سلامت محوطه‌ی آن را ترک کرده است.

ترکیه وظیفه دارد از حق زندگی همگان در این کشور و حق زندگی آقای خاشقجی محافظت کند و در مورد نا روشنی‌های مربوط به سرنوشت او و آن‌چه بر سر او آمده مسئول است.

ما به عنوان مدافعان حقوق بشر می‌پرسیم: چه بر سر جمال خاشقجی آمده است؟

دولتمردان عربستان سعودی و ترکیه باید وضعیت جمال خاشقجی و مکان او را مشخص کنند.

جامعه‌ی حقوق بشر، شاخه استانبول
(IHD - İnsan Hakları Derneği)

بیشتر بخوانید