پنجاهمین سالگرد اشغال نظامی کرانه‌ی باختری و نوار غزه به دست اسرائیل

05/06/2017
Déclaration
en es fa fr

موضع سازمان‌های حقوق بشر در باره‌ی پنجاهمین سالگرد اشغال نظامی کرانه‌ی باختری و نوار غزه به دست اسرائیل

در پنجاهمین سالگرد اشغال نظامی کرانه‌ی باختری، شامل بیت‌المقدس شرقی و نوار غزه، به دست اسرائیل، سازمان‌های امضاکننده‌ی زیر اعلام می‌کنند:

 • ریشه‌های درگیری فلسطین ـ اسرائیل به پیش از آغاز اشغال نظامی کرانه‌ی باختری و نوار غزه به دست اسرائیل در سال ۱۹۶۷ بازمی‌گردد. پیشینه‌ی این درگیری را می‌توان در سال ۱۹۴۸ و پیش از آن دید که صدها هزار فلسطین وادار به فرار از خانه‌هایشان در کشور تحت الحمایه فلسطین و آوارگی در کرانه‌ی باختری و نوار غزه و دیگر کشورهای جهان از جمله کشورهای عرب همسایه شدند.
 • فلسطینی‌ها از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند که جامعه‌ی بین‌المللی به‌طورِ گسترده به رسمیت شناخته و تعهدی همگانی تعریف کرده است. این حق فراتر از تشکیل کشور فلسطین در منطقه‌ی اشغالی سال ۱۹۶۷ است و شامل حق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به خانه‌هایشان می‌شود که در سال ۱۹۴۸، پیش و پس از آن، به زور از آنها اخراج شدند.
 • اسرائیل از سال ۱۹۴۸ به‌طورِ نظام‌مند مرتکب نقض حقوق بشر و در بسیاری از موارد مرتکب جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت شده است. این جنایت‌ها از جمله قتل، تخریب اموال بدون توجیه ضرورت نظامی، مصادره‌ی زمین، زندانی کردن و شکنجه، انتقال شهروندان خود به‌ مناطق اشغالی، غارت منابع طبیعی و بسیاری از موارد دیگر نقض حقوق بشر را دربرمی‌گیرد. بسیاری از این جنایت‌ها با معافیت از مجازات انجام شده و مرتکبان آنها موفق شده‌اند از پاسخ‌گویی بگریزند.
 • عمل‌کردهای اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین، به‌ویژه ایجاد شهرک‌ها و برقراری سیستم خاص آنها، حقوق بین‌المللی و حق انکارناپذیر حاکمیت فلسطینی‌ها را نقض می‌کند. این عمل‌کردها ممکن است معادل الحاق عملی کرانه‌ی باختری اشغال‌شده باشد و به اشغال نظامی به دست اسرائیل جنبه‌ی ایجاد مستعمره و آپارتاید بدهد که ناقض اصول حقوق بین‌المللی است که بر ماهیت موقت اشغال نظامی تأکید دارد.
 • بی‌عملی جامعه‌ی بین‌المللی و مشارکت بعضی از کشورها در جنایت‌های اسرائیل به طولانی‌تر شدن درگیری به بهای حقوق فلسطینی‌ها و به‌ویژه قربانیان مستقیم جنایت‌هاست که هنوز در انتظار عدالت به سر می‌برند.
 • جامعه‌ی بین‌المللی دارای تعهدی حقوقی برای پایان دادن به اشغال به‌ دست اسرائیل و پاسخ‌گو ساختن اسرائیلی‌های متهم به ارتکاب جنایت‌های جدی بین‌المللی است. بی‌عملی جامعه‌ی بین‌المللی و حمایت آن از اسرائیل در بسیاری موارد، قدرت اشغالگرِ اسرائیل را تشویق به ادامه‌ی ارتکاب نقض حقوق، نادیده گرفتن تعهدات حقوقی آن بر اساس حقوق بین‌المللی و اقدام به‌عنوان کشوری بالاتر از قانون کرده است.
 • در پی این که دولت فلسطین صلاحیت دادگاه بین‌المللی جزایی را پذیرفت، دفتر دادستان دادگاه در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۵ بررسی مقدماتی در باره‌ی وضعیت فلسطین را آغاز کرد. دفتر دادستان در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ اعلام کرد که بیش از ۸۶ گزارش با اتهام جنایت‌های ارتکابی دریافت کرده است. کشورهای دیگر باید در بررسی‌ مقدماتی دفتر دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی همکاری کنند. با در نظر گرفتن وخامت جنایت‌ها و نبودِ تلاش واقعی برای پاسخ‌گویی، دفتر دادستان باید با کمترین تأخیر ممکن تحقیقات را آغاز کند تا از دسترسی به عدالت و بازداشتن از افزایش نقض حقوق بشر اطمینان یابد.
 • جامعه‌ی بین‌المللی نباید تغییرهایی را که اسرائیل در محل ایجاد کرده به رسمیت بشناسد و نباید رویه‌هایی را که حقوق اساسی فلسطینی‌ها را نقض می‌کنند و ممکن است معادل جنایت‌های مهم بین‌المللی باشند، بپذیرد.
 • جامعه‌ی بین‌المللی هیچ راه حل یا پیشنهاد صلحی را نباید به رسمیت بشناسد که به اجرای حقوق بین‌المللی و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل که فلسطینی‌ها را قادر به استفاده از حق تعیین سرنوشت خود می‌کند، نمی‌انجامد. صلح بدون عدالت به دست نمی‌آید.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر FIDH
Al Mezan Centre for Human Rights
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
CAJ ( Comite de Accion Juridica), Argentina
Center for Constitutional Rights
Centro de Políticas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD
Centre Libanais des Droits Humains
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
DITSHWANELO – The Botswana Centre for Human Rights
Ecumenical Commission for Human Rights (Ecuador)
Human Rights Association (İHD)
Human Rights Commission of Pakistan
International Association Human Rights "Fiery Hearts Club"
Internationale Liga für Menschenrechte
International Legal Initiative Public Foundation
Iteka
Latvian Human Rights Committee
LDH
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI)
La Ligue des droits et libertés du Canada
Ligue des droits de l’Homme (Belgique)
Ligue Senegalaise des Droits Humains (LSDH)
LIGA MEXICANA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (LIMEDDH)
بنیاد آرمان‌شهر/OPEN ASIA/Armanshahr Foundation
LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS HUMANOS - CIVITAS
L’Association Marocaine des droits humains
AHRG

بیشتر بخوانید

 • امضاکنندگان

  فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر FIDH
  Al Mezan Centre for Human Rights
  Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  CAJ ( Comite de Accion Juridica), Argentina
  Center for Constitutional Rights
  Centro de Políticas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD
  Centre Libanais des Droits Humains
  Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
  DITSHWANELO – The Botswana Centre for Human Rights
  Ecumenical Commission for Human Rights (Ecuador)
  Human Rights Association (İHD)
  Human Rights Commission of Pakistan
  International Association Human Rights "Fiery Hearts Club"
  Internationale Liga für Menschenrechte
  International Legal Initiative Public Foundation
  Iteka
  Latvian Human Rights Committee
  LDH
  جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI)
  La Ligue des droits et libertés du Canada
  Ligue des droits de l’Homme (Belgique)
  Ligue Senegalaise des Droits Humains (LSDH)
  LIGA MEXICANA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (LIMEDDH)
  بنیاد آرمان‌شهر/OPEN ASIA/Armanshahr Foundation
  LIGA PORTUGUESA DOS DIREITOS HUMANOS - CIVITAS
  L’Association Marocaine des droits humains
  AHRG
  Dutch League for Human Rights (Liga voor de Rechten van de Mens)


اقدام کنید