فلسطین: گزارش تازه در باره ارتکاب جرایم بین المللی طی عملیات تیغه حفاظتی

در گزارشی که امروز با عنوان «مجازات غیرنظامیان غزه در تله عملیات تیغه حفاظتی» منتشر شد، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر مدارکی را ارایه کرده است که با ارتکاب جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت به دست ارتش اسراییل طی عملیات تیغه حفاظتی (ژوئیه ـ اوت ۲۰۱۴) تناسب دارد.

سازمان ما که اولین سازمان غیردولتی بین المللی است که پس از توافق آتش بس در اوت ۲۰۱۴ توانسته وارد نوار غزه بشود، همچنین اعلام می کند که در اثر شلیک بی رویه موشک های گروه های مسلح فلسطینی که به مرگ غیرنظامیان انجامید، ممکن است جرایم بین المللی رخ داده باشد.

گِیل دوسِپولکِر، یکی از اعضای هیات فدراسیون که از نوار غزه دیدار کرد، گفت: «بیشتر کسانی که دیدیم و همه آنها طی حمله های قبلی در غزه زندگی می کردند، به ما گفتند که تهاجم تابستانی ۲۰۱۴ بدترین حمله بوده است. بمب ها بی رویه بر روی مردان، زنان و کودکان فرو می ریختند.»

این گزارش امروز صبح، سه روز پیش از نافذ شدن تصویب اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی توسط فلسطین (۱ آوریل ۲۰۱۵) به دادگاه بین المللی جزایی تقدیم شد. رسیدگی مقدماتی دادستان دادگاه بین المللی جزایی به وضعیت غزه به درخواست فلسطین در ژانویه ۲۰۱۵ آغاز شد و بر این اساس فدراسیون امیدوار است که با ارایه این گزارش، دادگاه این پرونده را پیشتر ببرد.

شعوان جبارین، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اعلام کرد: «اکنون زمان آن رسیده که دادگاه بین المللی جزایی از رسیدگی مقدماتی فراتر برود و تحقیقات کامل را آغاز کند. دادستان باید از محل دیدار کند تا گستره جرایم انجام شده را تشخیص دهد. امیدواریم که اول آوریل نقطه عطفی در مبارزه علیه معافیت از مجازات در فلسطین و اسراییل باشد. فلسطینی ها بسیار بیش از اندازه در انتظار عدالت به سر برده اند.»

در گزارش فدراسیون، به عنوان جرایم احتمالی، نمونه هایی از حمله های بی رویه و مستقیم علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی بی تناسب با دستاوردهای مشخص نظامی و حمله های عمدی علیه مراکز پزشکی گردآوری شده است. گزارش همچنین شماری از شهادت های مختلف را که طی دیدارهای میدانی هیات فدراسیون گردآوری شده ارایه کرده است. هیات فدراسیون از رفح، خان یونس، بیت حانون و شهر غزه از جمله منطقه شعاعیه دیدار کرد و وضعیت را بررسی و با قربانیان تهاجم نظامی ملاقات کرد.

علاوه بر جنایت های احتمالی جنگی و جنایت های احتمالی علیه بشریت، موارد دیگری که ثبت شده، مثل ممانعت از دسترسی به امداد انسانی، حمله به مناطق مسکونی، تاسیسات و خودروهای پزشکی فعال و تاسیسات حفظ زندگی غیرنظامیان با نقض حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بین المللی حقوق بشر تناسب دارند.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، این طور نتیجه گیری کرد: «معافیت از مجازات فقط دعوت به ارتکاب جرایم دیگری از این نوع است. زمان آن رسیده که عدالت بین المللی بر نظام عدلی بی میل کشوری غالب شود.»

گزارش «مجازات غیرنظامیان غزه در تله عملیات تیغه حفاظتی» را در اینجا دریافت کنید.

بیشتر بخوانید