۱۰ رقم در باره‌ی کارنامه‌ی حقوق بشری حکومت نظامی تایلند

13/03/2017
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

۵۹۰

تن به‌خاطر شرکت در تظاهرات صلح‌آمیز در مخالفت با حکومت نظامی دستگیر شده‌اند

۲۱۷۷

غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه شده‌اند

۴۵

تن بر اساس ماده‌ی ۱۱۲ (خیانت) به حکم‌های زندان محکوم شده‌اند

۲۹

متهم به خیانت در دادگاه‌های نظامی به حکم‌های زندان محکوم شده‌اند

۶۲

تن بر اساس ماده‌ی ۱۱۶ آئین کیفری (فتنه) متهم شده‌اند

۶۹

رویداد عمومی مربوط به حقوق بشر، تاریخ و دمکراسی را حکومت نظامی سرکوب کرده است

۵۵

تن به‌خاطر انتقاد یا مخالفت با پیش‌نویس قانون اساسی دستگیر شده‌اند

۵۱%

زندانیان محکوم به اعدام به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر محکوم شده‌اند

۹۶%

میزان تصویب قوانین در مجمع ملی قانون‌گذاری منصوبِ حکومت نظامی است

۱۲۴

یار رئیس حکومت نظامی پرایوت چان ـ اُچا به ماده‌ی ۴۴ قانون اساسی موقت استناد کرده است.

بیشتر بخوانید