پادشاه تازه، تعدی های کهنه ـ پیگردهای قضایی بر اساس قانون خیانت در حکومت شاه رامای دهم

29/11/2017
پرونده
en fa

روز ۱ دسامبر ۲۰۱۷، نخستین سالگرد جلوس رامای دهم، پادشاه تازه‌ی تایلند بر تخت است. او جانشین پدر خود شد که پس از حکمرانی طولانی در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۶ درگذشت. در سال نخست حکمرانی شاه رامای دهم، دستگیری ها، پیگرد ها و به زندان افکندن بر اساس ماده‌ی ۱۱۲ قانون کیفری تایلند (lèse-majesté) بدون وقفه ادامه داشته است. حکومت نظامی ـ شورای ملی صلح و نظم (NCPO) ـ به سوء استفاده از ماده‌ی ۱۱۲ برای بازداشت متهمان به نقض قانون و جلوگیری از هرگونه بحث درباره‌ی سلطنت، به ویژه در تارنماهای آنلاین، ادامه داده است. در گزارش پیوست، تحولات اساسی مربوط به تداوم تعدی‌های مربوط به ماده‌ی ۱۱۲ در طول سال نخست حکمرانی شاه رامای دهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید