کارشناسان سازمان ملل: ایران فوری اعدام سامان نسیم را متوقف کند

18/02/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی
ar en es fa fr

گزارشگران سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدام های فراقضایی، احمد شهید و کریستٌف هینز، امروز از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوری اعدام مجرم نوجوان سامان نسیم را که برای فردا اعلام شده متوقف کند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های ایرانی عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)، دیروز با انتشار بیانیه ای خواهان لغو فوری حکم اعدام سامان نسیم شدند. این حکم بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه غیرقانونی است. سازمان های ما در ضمن با گزارشگران سازمان ملل آقایان شهید و هینز تماس گرفتند و خواهان مداخله آنها برای توقف اعدام نسیم شدند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر فراخوان خود به دولتمردان ایران برای توقف اعدام سامان نسیم و لغو مجازات اعدام تمام مجرمان نوجوان را تکرار می کنند.

بیانیه گزارشگران ویژه را در زیر بخوانید:

ژنو (18 فوریه 2015) گزارشگران سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدام های فراقضایی، احمد شهید و کریستٌف هینز، امروز از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوری اعدام مجرم نوجوان سامان نسیم را که برای فردا اعلام شده متوقف کند.

آقای نسیم به خاطر شرکت احتمالی در فعالیت های مسلحانه حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به اتهام محاربه با خدا و فساد روی زمین محکوم شده است. او در زمان دستگیری در سال 2011، 17 سال داشت و گویا پیش از محکومیت به اعدام در آوریل 2013 مورد شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف شده است. دیوان عالی کشور حکم اعدام را در دسامبر 2013 تایید کرده است.

کارشناسان مستقل سازمان ملل تاکید کردند: «صرفنظر از شرایط و ماهیت جرم، اعدام مجرمان نوجوان به صراحت در حقوق بین المللی بشردوستانه ممنوع شده است.» این کارشناسان همچنین یادآوری کردند که دولتمردان ایران بارها اظهار کرده اند که اعتراف دریافتی در زیر شکنجه بر اساس قوانین ایران پذیرفته نیست.

کارشناسان سازمان ملل از دولتمردان ایران خواستند با رعایت کامل تعهدات بین المللی حقوق بشری ایران بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، که ایران عضو متعاهد آنهاست، اعدام آقای نسیم را متوقف کنند.

این کارشناسان نگرانی عمیق خود را از شمار رو به افزایش اعدام ها از جمله اعدام زنان و زندانیان سیاسی ابراز و فراخوان خود به دولت ایران را برای توقف فوری آنها تکرار کردند. گمان می رود در سال گذشته بیش از 700 تن از جمله 14 زن و 13 نوجوان اعدام شده باشند. بنا به گزارش ها، دست کم 60 تن، از جمله چهار زن، فقط در ژانویه 2015 اعدام شدند و تعداد زیادی از جمله نوجوانان در حال حاضر در خطر اعدام به سر می برند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل با تاسف از افزایش اعدام ها با تاکید از دولت ایران خواستند فوری اجرای مجازات اعدام را با چشم انداز الغای کامل آن معلق کند. آنها متذکر شدند: «صدور حکم اعدام در ایران بر خلاف روند کنونی بین المللی الغای مجازات اعدام در عمل و قانون است.»


/
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)
(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)
lddhi at fidh.org

بیشتر بخوانید