گزارش‌های تحلیلی - قوه‌ی قضاییه‌ی ایران؛ ابزار ‏سرکوب و وحشت

03/12/2023
پرونده
en fa
AFP PHOTO/FARS NEWS/HASSAN GHAEDI Hassan Ghaedi / FARS NEWS AGENCY / AF

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر‎ (FIDH) ‎و سازمان ‏عضو آن، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران ‏‎(LDDHI)‎، نخستین گزارش‌ تحلیلی درباره‌ی ‏ایران را منتشر کردند. در این مجموعه گزارش‌‌های موضوعی جنبه‌های اساسی و علت‌های اصلی بحران ‏مداوم حقوق بشر در ایران مورد تحلیل قرار می‌گیرد.‏

نخستین گزارش‌ در تحلیلی با عنوان‌ ‏قوه‌ی قضاییه‌ی ایران؛ ابزار سرکوب و وحشت و تاریخچه‌ی طولانی ‏قوه‌ی قضاییه‌ی ایران در سرکوب مخالفان سیاسی، ‏انتقاد از کارنامه‌ی حقوق بشری کشور و شکل‌های ‏دیگر مخالفت صلح‌آمیز را شرح می‌دهد.‏

این گزارش‌ همچنین به ساختار‌ قوه‌ی قضاییه، از جمله ‏نقش رئیس قوه‌ی قضائیه، عمل‌کرد دادگاه‌های مختلف ‏و فقدان پیوسته‌ی حق دادرسی عادلانه در آن‌ها ‏می‌پردازد‎.‎

بیشتر بخوانید