رهیافت گام به گام به کاربرد صلاحیت (کیفری) قضایی جهانی در کشورهای اروپای غربی

30/10/2009
گزارش
en es fa fr

توجه اصلی این مقاله به رویه طرح شکایت بر اساس صلاحیت قضایی جهانی، با استفاده از تجربه سازمان های غیردولتی و وکلایی است که در طی دهه گذشته چنین شکایت هایی را به ویژه در دادگاه های اروپای غربی طرح کرده اند. بنابراین، این تجربه ها تا حدود زیادی اروپایی است، اما درس های آنها را می توان به روشی مشابه در شکایت های مبتنی بر صلاحیت قضایی در نقاط دیگر به کار بست. این مقاله روشن می سازد که صلاحیت قضایی جهانی چگونه می تواند به عنوان وسیله ئی در میان اهرم¬های حقوقی سازمان های غیردولتی وجریان های دیگری که در پی رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر هستند، مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، صلاحیت قضایی جهانی می تواند نقش موثری در احراز مسئولیت مرتکبان نسل کشی، جنایت های ضد بشریت، جنایت های جنگی، شکنجه و ناپدیدشدن قهری («جنایت های مهم بین المللی») داشته باشد، همچنین دستیابی به دادخواهی برای قربانیان، پرتوافکنی بر موارد نقض حقوق بشر و مصونیت از مجازات، و به طور کلی تغییر سیاست های جزایی در راستای پایان دادن به رویه مصونیت از مجازات را تحقق بخشد.

طرح شکایت های مبتنی بر صلاحیت قضایی جهانی کوششی است پرزحمت که نباید آسان تلقی شود. شکایت ها ممکن است سال¬ها به طول انجامند و بنابراین بایستی از راه بردی روشن، شکیبایی و منابع برخوردار بود. این مقاله می کوشد مشکلات و مسایل مختلفی را مورد بررسی قرار دهد که باید در شروع طرح شکایت در نظر گرفت و نیز به نکاتی که باید درتسلیم شکایت به مقامات محلی رعایت کرد. براساس تجربه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و دیگر سازمان ها در مواردی که صلاحیت قضایی جهانی در گذشته مورد استفاده قرار گرفته، گام های زیر برای غلبه بر مشکلات و پرهیز از لغزش ها پیشنهاد می¬گردد.

بیشتر بخوانید