ایران: رهبران بازداشت شده بهایی در معرض خطر شدید

18/02/2011
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
کانون مدافعان حقوق بشر در ایران
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

بیانیه مشترک مطبوعاتی

ایران: رهبران بازداشت شده بهایی در معرض خطر شدید

29 بهمن 1389

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر در ایران مایل هستند توجه همگان را به وضعیت حاد رهبران جامعه بهایی در ایران جلب کنند و با توجه به وضعیت رو به وخامت آنها خواستار اقدام فوری شوند.

در پی انتقال اخیر این زندانیان، دو تن زنان زندانی از سوی زندانیان دیگر مورد تهدید جسمانی قرار گرفته اند و جان آنها آشکارا در خطر است. پنج مرد زندانی نیز در شرایط بسیار بدی به سر می برند.

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح به جامعه بین المللی یادآوری می کند که «هیچ یک از زندانیان از محاکمه عادلانه ای برخوردار نبوده و تداوم بازداشت خودسرانه آنها باعث نگرانی زیاد است. من یک بار دیگر خواهان آزادی فوری آنها و پایان یافتن تمام اذیت و آزارها علیه جامعه بهایی هستم.»

یادآوری می کنیم که در مرداد 1389، در پی محاکمه ای که به هیچ وجه نمی توان محاکمه آزاد و عادلانه نامید، هفت رهبر بهایی از زندان اوین به زندان رجایی شهر در گوهردشت کرج منتقل شدند که بازداشتگاهی با شرایط اسفناک است. انتقال بعدی و شرایط بدتر ما را به این باور هدایت می کند که سلامتی و جان رهبران بهایی در خطر است و تداوم بازداشت خودسرانه آنها را در خطر آشکار و آنی قرار می دهد که واکنش فوری را ضروری می سازد.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر در ایران خواهان آزادی فوری رهبران بهایی هستند و از جامعه بین المللی می خواهند به فوریت برای آزادی آنها اقدام کنند.

فهرست زندانیان که اقدام فوری برایشان ضروری است:

خانم فریبا کمال آبادی
آقای جمال الدین خانجانی
آقای عفیف نعیمی
آقای سعید رضایی
خانم مهوش ثابت
آقای بهروز توکلی
آقای وحید تیزفهم

بیشتر بخوانید