اطلاعیه مطبوعاتی

18/09/2007
بیانیه‎ی مطبوعاتی

اعدام های تمام ناشدنی

پاریس- فدراسيون بين المللي جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به شدت اعدام 11 تن از شهروندان ایرانی را که روز 12 سپتامبر به دار آویخته شدند محکوم می کند. اتهام برخی از این قربانیان شرکت در عملیات تروریستی بوده است.

در میان اعدام شدگان، سه تن از اقلیت عرب ایرانی اهل خوزستان نیز به چشم می خورند. اسامی این اعدام شدگان عبارت است از: آقای عبدالرضا نواسری (34 ساله)، آقای محمد علی سواری (38 ساله) و برادرش، آقای جعفر سواری (23 ساله). از ابتدای سال 2007، تعداد 15 نفر از اقلیت عرب اعدام شده اند. با توجه به اطلاعات به دست آمده، چهار تن دیگر از این اقلیت نیز در حال حاضر در انتظار اعدام بسر می برند: آقایان حمزه سواری (20 ساله)، زامل باوی، ناظم بریهی و عبدالایمان زائری.

این اعدام ها همچنان ادامه دارند و تمایل به صدور حکم مرگ از سوی دولتمردان فعلی ایرانی نیز همچنان پابرجاست. در سال جاری، فدراسيون بين المللي جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به صورت مداوم صدور احکام مرگ در ایران را دنبال کرده و به طور مرتب اجرای آن را که در نقض کامل عهدنامه های بین المللی حقوق بشر قرار دارد محکوم کرده اند. بر اساس این عهدنامه ها، محکوم شدگان باید از حق یک محاکمه عادلانه و بی طرف برخوردار باشند و حکم اعدام باید صرفا برای جنایت های "بزرگ" صادر شود. فدراسيون بين المللي جامعه های حقوق بشر "درخواست فوری" تابستان امسال را یادآوری می کند و در میان دیگر مسایل، خواستار پایان یافتن اعدام های سیاسی می باشد.

فدراسيون بين المللي جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران مجددا مخالفت خود را با صدور حکم اعدام تحت هر شرایطی اعلام می کنند و مجددا از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که به تعهدهای بین المللی خود در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی حقوق بشر احترام گذاشته و آنها را رعایت کنند.

بیشتر بخوانید
communique