برگردان جديد شرحی در باره راه کارهای پیگرد ناقضان حقوق بشر در سطح بین المللی

11/08/2011
بیانیه‎ی مطبوعاتی
fa fa

شرحی در باره راه کارهای پیگرد ناقضان حقوق بشر در سطح بین المللی

نویسنده: خلیل رستم خانی

فهرست مطالب این مقاله:

  • انواع صلاحیت قضایی
  • اهمیت و پایه های قانونی «صلاحیت قضایی جهانی»
  • چگونه می توان صلاحیت قضایی جهانی را به کار گرفت؟
  • بعضی نمونه های عملی در زمینه ی صلاحیت قضایی جهانی
  • آیا صلاحیت قضایی جهانی بیشتر افریقایی ها و جهان سومی ها را مورد پیگرد قرار می دهد؟
  • مشکلات و چالش ها
  • نتیجه گیری

برای مطالعه مقاله، لطفا نسخه پی دی اف آن را پیاده کنید.

بیشتر بخوانید
communique