سازمان‌های عضو ما

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ۱۸۴ سازمان از ۱۲۰ کشور را در پنج قاره متحد کرده است.

عضویت در فدراسیون به این معناست:

1) اشتراک در ارزش‌های مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که آئین‌نامه‌ی اخلاقی مبتنی بر تعهد به استقلال، بی‌غرضی و روش‌های دقیق ارزیابی حقایق است؛

2) وحدت به‎منظور قدرت بیشتر و ایجاد اتحادهایی برای دست‌یابی به تغییر در سطح‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛

3) درهم‌شکستنِ انزوا برای محافظت بیشتر از مدافعان حقوق بشر؛

4) به اشتراک گذاشتنِ تجربه، بهترین عملکردها و دانش کارشناسی بین سازمان‌های عضو.

بیشتر بخوانید