تماس با ما

دفتر مرکزی فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس است و دفاتر منطقه‌ای آن در پرتوریا در آفریقای جنوبی و تونس در کشور تونس واقع شده‌اند. فدراسیون دفاتر مشترکی نیز (در اشتراک با سازمان‌های عضو خود) در گینه، ساحل عاج و مالی دارد. هیأت‌های نمایندگی دائمی فدراسیون در ژنو (سازمان ملل)، نیویورک (سازمان ملل)، بروکسل (اتحادیه‌ی اروپا) و لاهه (دادگاه بین المللی جزایی) واقع شده‌اند.

دفاتر ما

vignette contact
Belgique
B-1060 Bruxelles
+32 2 609 44 23
vignette contact
Suisse
1202 Geneva
00 41 22 700 1288
vignette contact
France
17 Passage de la Main d'Or 75011 Paris
0033 1 43 55 25 18
vignette contact
Pays-Bas
2517 AN Den Haag
00 31 (0)70 356 0259
vignette contact
États-Unis
110 East 42nd street, Suite 1309
NY 10017 New-York
001 646 395 7103
vignette contact
Côte d’Ivoire
vignette contact
Guinée
vignette contact
Mali
vignette contact
Afrique du Sud
vignette contact
Tunisie

با ما تماس بگیرید