بحث در سطح بالا درباره‌ی قطعنامه‌ی 1325: زمان آن رسیده که شورای امنیت برای زنان، صلح و امنیت اقدام کند

13/10/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

نظر به بحث آزاد این هفته درباره‌ی پانزدهمین سالگشتِ قطعنامه‌ی 1325 شورای امنیت درباره‌ی زنان، صلح و امنیت، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر یادآوری می‌کند که پس از 15 سال، کشورهای عضو سازمان ملل کاری برای محافظت از دختران و زنان در جنگ و تضمین مشارکت آنها در حل و فصل منازعه انجام نداده‌اند. تجاوز به‌عنوان سلاح جنگی در بسیاری از درگیری‌های جهان به کار گرفته می‌شود ـ از سودان جنوبی تا جمهوری دمکراتیک کنگو، و داعش که به‌عنوان راهی برای جذب سربازانِ تازه آشکارا تجاوز را مورد تأیید قرار داده است.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در موضع‌گیری خود که امروز منتشر شد, از کشورهای عضو خواسته است اختلافِ فلج‌کننده بین تعهدات بلندپروازانه در قطعنامه‌ی 1325 و عملِ ضروری برای ایجاد تفاوت در زندگی دختران و زنان را از میان بردارند.

با درنظرگرفتنِ وضعِ تأسف‌بار معافیت از مجازات در خشونت جنسی طی درگیری، فدراسیون ضرورت دستگیری و پیگرد مرتکبان خشونت جنسی و افزایش دسترسی زنان به عدالت را به کشورهای عضو یادآوری می‌کند. فدراسیون همچنین همه‌ی کشورهای عضو را فرا می‌خواند تا برنامه‌ی اقدام ملی با شاخص‌های سنجش‌پذیر برای اجرای قطعنامه‌ی 1325 تصویب کنند.

شورای امنیت سازمان ملل باید دستورِ کارِ قطعنامه‌ی 1325 را در مأموریت‌های سیاسی و صلح‌بانی خود، به‌ویژه در افغانستان، سودان جنوبی و جمهوری دمکراتیک کنگو، تقویت کند. حقوق زنان در افغانستان به‌ویژه با قدرت‌گیری رو به افزایشِ طالبان در بخش‌هایی از این کشور در خطر است. رئیس جمهوری اشرف غنی فقط «در زمان مناسب» به زنان «زحمت» شرکت در مذاکرات را می‌دهد. اما، جامعه بین‌المللی با اعلام این که زنان باید در هر گفت‌وگوی صلح حضور داشته باشند، باید پیام نیرومندتری برای افغانستان ارسال کند. حضور زنان تنها تضمینِ صلح باثبات و پایدار است.

بیشتر بخوانید