سازمان ملل در هفتاد سالگی! مخاطرات و مشکلات رویاروی حقوق بشر کدامند؟

23/10/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa fr

درست 70 سال پیش، در روز 24 اکتبر 1945، منشور سازمان ملل به اجرا درآمد. چند هفته پس از پایان جنگ دوم جهانی، سازمان ملل به واقعیت پیوست.

حقوق بشر به‌عنوان یکی از اهداف این سازمان تعریف شد. 70 سال پس از آن، با گسترش اعضای این سازمان از 53 کشور به 193 کشور، سازمان ملل چگونه وظایف خود برای تضمین حقوق بشر جهانشمول و احترام مؤثر به آن انجام می‌دهد؟ تحلیل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر را بخوانید:

اعلامیه سازمان ملل

- در زمینه‌ی محافظت از حقوق بشر چه به دست آمده است؟ حکومت‌داری در جهان با چه مشکلاتی روبروست؟ تحلیل رئیس افتخاری فدراسیون سوهیر بالحسن را با مطالعه‌ی موردی تونس بخوانید. (به فرانسوی)

- استفاده‌ی اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل از حق وتو هنوز مانعی اساسی در اجرای وظایف سازمان است. بیشتر بخوانید. (فارسی)

- 16 مأموریت صلح‌بانی در حال حاضر در نقاط مختلف جهان در جریان است. سازمان ملل صلح و امنیت را در سراسر جهان چگونه پیش می‌برد؟ بیشتر بخوانید. (فارسی)

- شورای امنیت سازمان ملل همچنین بر مشارکت کامل زنان در گفت‌وگوهای صلح تأکید می‌کند. این تعهد چگونه به عمل در می‌آید؟ بیشتر بخوانید (فارسی)

- در سپتامبر 2015، سازمان ملل 17 خط‌مشی جهت‌گیری را برای تقویت توسعه در جهان در 15 سال آینده به تصویب رساند. درباره‌ی مسایل مطرح در مورد گنجاندن حقوق بشر در حکومت‌داری و توسعه‌ی انسانی در جهان بیشتر بخوانید (به انگلیسی).

بیشتر بخوانید
communique