سازمان‌های غیردولتی: اتحادیه‌ی اروپا نماینده‌ی ویژه در امور مربوط به حقوق بین‌المللی بشردوستانه و عدالت بین المللی منصوب کند

14/09/2018
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

 فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ۶ سازمان غیردولتی دیگر خواهان انتصاب نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در امور مربوط به حقوق بین‌المللی بشردوستانه و عدالت بین المللی شدند

نامه‌ی سرگشاده به نایب رئیس و نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپا فدریکا موگرینی

Joint Letter to High Representative Vice-President Mogherini_10Sept2018 by FIDH on Scribd

بیشتر بخوانید