انتخابات در اروپا: کمپینی برای اروپای آزاد و عادلانه

«اروپای آزاد و عادلانه» کمپینی است که شبکه‌ی حقوق بشر و دموکراسی به منظور ارتباط با نیروهای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی پیش از انتخابات پارلمانی اروپا ۲۰۱۹ در تاریخ ۲۶ـ ۲۳ مه ۲۰۱۹ از آن حمایت می‌کند.

این کمپین از کلیه‌ی نامزدهای انتخابات اروپا ۲۰۱۹، کلیه‌ی گروه‌های مختلف سیاسی و کشورها دعوت می‌کند تا با امضای فراخوانی تعهد خود را به:
* اروپای شفاف‌تر و پاسخگوتر
* اروپای برابرتر و فراگیرتر
* اروپای متکی به هدایت مردم
نشان دهند.

درباره‌ی این کمپین و نامزدهای انتخاباتی که تاکنون امضا کرده‌اند اطلاعات بیشتری دریافت کنید:
https://freeandfaireurope.eu/
در توییتر: https://twitter.com/FreeandFairEu
#FreeandFairEU

Free and Fair Europe Pledge by FIDH on Scribd

بیشتر بخوانید