توجه شورای اروپا به قوانین محدودگرِ سازمان‌های غیردولتی و محافظت بیشتر از مدافعان حقوق بشر

مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) در آخرین نشست خود در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶ با اکثریت عظیمی دو قطعنامه درباره‌ی محدودیت‌ها بر سازمان‌های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر را تصویب کرد.

قطعنامه‌ی چگونه باید از محدودیت‌های نامناسب بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در اروپا جلوگیری کرد؟ بر بدتر شدن وضع جامعه‌ی مدنی در شماری از کشورهای عضو تاکید می‌کند. سازمان‌های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر به‌ویژه در آذربایجان، روسیه و کریمه الحاق شده در پی تصویب قوانین و مقرراتِ محدودگرِ با محدودیت‌های نامناسب بر فعالیت‌هایشان روبرو هستند. مجمع پارلمانی با تأکید بر تداوم وخامت وضعیت حقوق بشر در آذربایجان، از کشورهای عضو خواست در همکاری‌های دوجانبه به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توجه نشان دهند.

قطعنامه‌ی تقویت محافظت از مدافعان حقوق بشر و نقش آنها در کشورهای عضو شورای اروپا به افزایش انتقام جویی‌ها از مدافعان حقوق بشر در بعضی از کشورهای عضو، از جمله آذربایجان، روسیه و ترکیه و نیز وخامت آشکار وضع در گرجستان، توجه نشان داده است. کارزارهای افترازنی، تهدیدها، ارعاب و حمله به مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای دادگستری، رو به افزایش است. مجمع پارلمانی این واقعیت را محکوم کرد که بعضی از جدی ترین حمله‌ها، از جمله موارد قتل، آدم ربایی و شکنجه هنوز درست مورد تحقیق قرار نگرفته و باعث ایجاد جو رو به گسترش و زیانبار ترس شده است.

توصیه‌های مجمع پارلمانی شورای اروپا بازتاب توصیه‌هایی است که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از طریق برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ارائه کرده و خواهان لغو قوانین سرکوبگر و سازگار کردن قوانین با عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر درباره‌ی آزادی تشکل، آزادی گردهمایی و آزادی بیان و اطمینان یافتن از مشاوره با سازمان‌های غیردولتی درباره‌ی قوانین تازه تأثیرگذار بر جامعه‌ی مدنی شده بود. به علاوه، گزارش‌های توضیحی درباره‌ی هر دو قطعنامه‌ شماری از موارد و وضعیت‌ها را در بر می‌گیرند که برنامه‌ی نظارت پیگیری کرده است. محافظت از مدافعان حقوق بشر در اولویت است و کلیه‌ی اشکال حمله به آنها باید به شدت به منظور مقابله با معافیت از مجازات مورد تحقیق قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید