หน่วยงานสหประชาชาติเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทันที

05/04/2016
Communiqué
en es th

(ปารีส กรุงเทพฯ) หน่วยงานสหประชาชาติร้องขอให้ประเทศไทยปล่อยตัวนส. ภรณ์ทิพย์ มั่นคง หรือกอล์ฟ ผู้ถูกควบคุมตัวในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยทันที และให้จ่ายค่าชดเชยจากการควบคุมตัวเธอโดยพลการ ทั้งนี้ตามข้อมูลที่ FIDH ได้รับ

ในความเห็นซึ่งมีการรับรองในการประชุมวันที่ 2 ธันวาคม 2558 คณะทำงานว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการแห่งสหประชาชาติ (UN Working Group on Arbitrary Detention - UNWGAD) ประกาศว่า การควบคุมตัวกอล์ฟเป็นไปโดยพลการ เนื่องจากละเมิดข้อ 9 และ 19 ชองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) และข้อ 9(3) และ 19(2) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึ่งไทยเป็นรัฐภาคี ข้อบทที่อ้างถึงคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมีเสรีภาพ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม และสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก

“กอล์ฟและผู้ถูกควบคุมตัวในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคนอื่น ๆ ไม่ควรต้องถูกขังนานเกินกว่านี้แม้เพียงนาทีเดียว การควบคุมตัวบุคคลเพียงเพราะพวกเขาใช้สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎบัตรระหว่างประเทศ ไม่เพียงเป็นการกระทำโดยพลการ หากยังเป็นสิ่งที่น่าชิงชังรังเกียจ”

คาริม ลาฮีดี (Karim Lahidji) ประธาน FIDH

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลอาญากรุงเทพฯ ลงโทษจำคุกกอล์ฟเป็นเวลาสองปีครึ่งตามความผิดมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ระบุว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี” ศาลเห็นว่ากอล์ฟมีความผิดเนื่องจากเข้าร่วมแสดงละครการเมืองเรื่อง “เจ้าสาวหมาป่า" ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ เมื่อเดือนตุลาคม 2556 เป็นละครเกี่ยวกับพระราชาในเทพนิยาย ซึ่งทางการเห็นว่าเป็นการดูหมิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในปัจจุบัน กอล์ฟถูกคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ เธอถูกควบคุมตัวนับแต่ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กอล์ฟเป็นผู้ถูกควบคุมตัวในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคนที่สาม ซึ่งคณะทำงานสหประชาชาติประกาศว่าถูกควบคุมตัวโดยพลการ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 คณะทำงานฯ ประกาศว่าการควบคุมตัวนายปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม หรือแบงค์แกนนำนักศึกษา เป็นการกระทำโดยพลการ แบงค์ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากการร่วมแสดงละคร “เจ้าสาวหมาป่า” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลพิพากษาจำคุกเขาเป็นเวลาสองปีครึ่ง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ทางคณะทำงานฯ มีความเห็นว่าการควบคุมตัวนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข อดีตแกนนำแรงงานเป็นการกระทำโดยพลการ สมยศถูกจับกุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 หลังอนุญาตให้ตีพิมพ์บทความล้อเลียนสองชิ้นซึ่งทางการมองว่าหมิ่นสถาบันเบื้องสูงในนิตยสารที่เขาเป็นบรรณาธิการ ในวันที่ 23 มกราคม 2556 ศาลพิพากษาจำคุกสมยศเป็นเวลา 10 ปีในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงสองกระทง

เช่นเดียวกับในกรณีของกอล์ฟ ทางคณะทำงานฯ กระตุ้นให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวแบงค์และสมยศโดยทันที และให้จ่ายค่าชดเชยให้พวกเขา

“หน่วยงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหลายแห่งต่างวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยที่ใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างมิชอบ ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องรับฟังแนวนิติศาสตร์ของสหประชาชาติ และปฏิบัติตามพันธกรณีด้านกฎหมายระหว่างประเทศ”

จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ประธานสสส

ภายใต้ระบอบปกครองของทหารหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในปัจจุบัน มีการสั่งควบคุมตัวหรือคุมขังบุคคลจำนวนมากตามมาตรา 112 โดยเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก นับตั้งแต่รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ศาลสั่งจำคุกบุคคลอย่างน้อย 36 คนเนื่องจากการละเมิดมาตรา 112 โดยจำเลย 24 คนได้รับการไต่สวนในศาลทหาร นอกจากนั้น ยังมีการควบคุมตัวบุคคลเพื่อรอการไต่สวนในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอีกอย่างน้อย 18 คน ในช่วงที่มีรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีนักโทษในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพียงหกคน

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
FIDH : Mr. Arthur Manet (ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน) - โทรศัพท์ : +33 6 72 28 42 94 (ปารีส)
FIDH : Ms. Audrey Couprie (ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน) - โทรศัพท์ : +33 6 48 05 91 57 (ปารีส)
สสส. : ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร (ไทย-อังกฤษ) โทร +66890571755 (กรุงเทพฯ)
Lire la suite