ประเทศไทย : รายงานร่วมตามกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR)

16/04/2021
La FIDH à l'ONU
en th

วันนี้ สหพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) ได้เผยแพร่รายงานร่วมสองฉบับสำหรับกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review หรือ UPR) ของประเทศไทยรอบที่สาม

รายงานร่วมฉบับหนึ่ง ซึ่งร่วมจัดทำโดย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR) นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้ บทบัญญัติกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง การโจมตีและการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก การละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ สถานการณ์ของเยาวชน และการบังคับบุคคลให้สูญหาย

รายงานร่วมอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งร่วมจัดทำโดยสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) มุ่งเน้นไปที่ประเด็นเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและสภาพในเรือนจำของประเทศไทย

การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรอบที่สามของประเทศไทย กำหนดให้มีขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ 2564

Lire la suite
fidhonu