Ουγγαρία : Νέα έκθεση καταγγέλει έξι χρόνια παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει

04/11/2016
Communiqué

(Βρυξέλλες, 4 Νοέμβρη 2016) - Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία βρίσκονται υπό διαρκή επίθεση από τότε που ο Πρωθυπουργός Viktor Orbán ανέλαβε την εξουσία το 2010, αποκαλύπτει η νέα έκθεση της FIDH που δημοσιεύτηκε σήμερα. Η FIDH προτρέπει την κυβέρνηση να σταματήσει την επίθεση αυτή και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια ισχυρή και άμεση αντίδραση. Η FIDH προτείνει μέχρι και την ενεργοποίηση του άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναστολή δικαιωμάτων για το κράτος της Ουγγαρίας, τα οποία απορρέουν από την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου του αντιπροσώπου της κυβέρνησης της Ουγγαρίας στο Συμβούλιο.

“Αυτές οι επιθέσεις υπονομεύουν τη δημοκρατία στην Ουγγαρία, αλλά και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αν δεν ληφθούν μέτρα, το σύνολο του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κοινότητα δικαίου και αξιών τίθεται υπό αμφισβήτηση”

Dan Van Raemdonck, Γενικός Γραμματέας της FIDH

Η έκθεση της FIDH -84 σελίδων- εξηγεί πώς το νέο Σύνταγμα της χώρας - ο Θεμελιώδης Νόμος - καθώς και πάνω από 600 νέοι νόμοι και μέτρα που υιοθετήθηκαν από το 2010 και έπειτα έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλους τους τομείς και έχουν επηρεάσει αρνητικά το διαχωρισμό των εξουσιών, βασικό στοιχείο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η δικαστική και νομοθετική εξουσία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών έχουν συστηματικά αποδυναμωθεί ή τεθεί υπό τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας σε βαθμό που δεν δύνανται να διασφαλίσουν την απαραίτητη δημοκρατική εποπτεία και λογοδοσία για τις πράξεις της κυβέρνησης. Συνεπώς καθίσταται ιδιατέρως δυσχερής η διασφάλιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι περισσότεροι νόμοι υιοθετούνται μέσω διαδικασιών fast-track, που παρακάμπτουν τους δημοκρατικούς κανόνες και περιορίζουν τον αναγκαίο κοινοβουλευτικό και δημόσιο διάλογο, καθώς και τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων.

Επιπλέον, το πεδίο δράσης της κοινωνίας των πολιτών ολοένα και συρρικνώνεται. ΜΚΟ που επικρίνουν την κυβέρνηση στοχοποιούνται μέσω κυβερνητικών εκστρατειών ενημέρωσης,ενορχηστροτής των οποίοων είναι η ουγγρική κυβέρνηση, καθώς και ερευνών και διαδικασιών που βασίζονται σε πολιτικά κίνητρα. Οι ενέργειες αυτές εμποδίζουν σημαντικά τη δυνατότητα των οργανώσεων αυτών να επιτελέσουν το έργο τους και συμβάλουν στη δημιουργία ενός κλίματος εκφοβισμού για τις ΜΚΟ.

Η έκθεση επίσης αποκαλύπτει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων, που προκύπτει από τη βαθιά και δραστική αναμόρφωση του ουγγρικού συστήματος ασύλου ως απάντηση στην αυξημένη μεταναστευτική ροή στη χώρα το 2015. Αυτές οι παραβιάσεις, καθώς και η κυβερνητική αντι-μεταναστευτική ενημερωτική εκστρατεία που πραγματοποιείται από το 2015, η οποία κορυφώθηκε με το δημοψήφισμα που διεξήχθη στην Ουγγαρία στις 2 Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή πολιτική μετεγκατάστασης των προσφύγων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαρτυρούν μια συνεχιζόμενη περιφρόνηση εκ μέρους της Ουγγαρίας των υποχρεώσεών της βάσει του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Η έβδομη και τελευταία τροποποίηση του Θεμελιώδους Νόμου (Συντάγματος) της Ουγγαρίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 8 Νοεμβρίου 2016, θα σηματοδοτήσει ένα περαιτέρω βήμα προς την ίδια κατεύθυνση. Απαιτώντας την έγκριση του ουγγρικού Κοινοβουλίου προτού οι πρόσφυγες να μπορούν να μεταφερθούν στην Ουγγαρία σύμφωνα με το πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ, η προτεινόμενη τροπολογία αμφισβητεί τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Εκτός από τις διαδικασίες επί παραβάσει και τις συζητήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ουγγρικής κυβέρνησης σχετικά με συγκεκριμένους νόμους που εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της ΕΕ, δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της κατάστασης παρά τις ανησυχητικές ενδείξεις από παρόμοιες εξελίξεις σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Με την αδράνειά της αυτή, είναι πιθανό ότι η ΕΕ υπονομεύει περαιτέρω το κράτους δικαίου στην Ουγγαρία.

Εκτός από τις διαδικασίες επί παραβάσει και τις συζητήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ουγγρικής κυβέρνησης σχετικά με συγκεκριμένους νόμους που εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της ΕΕ, δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της κατάστασης παρά τις ανησυχητικές ενδείξεις από παρόμοιες εξελίξεις σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Με την αδράνειά της αυτή, είναι πιθανό η ΕΕ υπονομεύει περαιτέρω το κράτους δικαίου στην Ουγγαρία

“Η ΕΕ πρέπει να καταδείξει ότι είναι προτεραιότητά της η πλήρης συμμόρφωση όλων των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 2 της ΣΕΕ, και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,Θα πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από διαδικαστικά κενά, και να διασφαλίσει ότι τα ίδια πρότυπα σεβασμού για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα απαιτούνται από όλα τα κράτη μέλη πριν και μετά την προσχώρηση.”.

Dan Van Raemdonck, Γενικός Γραμματέας της FIDH

ενεργοποίηση νωρίτερα μέσα στο έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου πλαισίου της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου εναντίον της Πολωνίας. Η FIDH επικρότησε αυτό το βήμα, αλλά διαπιστώνει με απογοήτευση ότι η ΕΕ δεν έχει δείξει την ίδια δέσμευση για την υπεράσπιση των θεσμικών της αξίων στην εξίσου ανησυχητική περίπτωση της Ουγγαρίας

Κατεβάστε την έκθεση : HUNGARY : DEMOCRACY UNDER THREAT

Δελτίο Τύπου διαθέσιμη εδώ στην ουγγρική

Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο

Άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)

σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ (άρθρο 7 (1)). Μόλις διαπιστωθεί η ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς παραβίασης, και αφού κληθεί το εν λόγω κράτος μέλος να υποβάλει τις παρατηρήσεις του (άρθρο 7 (2)), το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την αναστολή ορισμένων δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από την εφαρμογή των Συνθηκών ως προς το κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του αντιπροσώπου της κυβέρνησης του εν λόγω κράτους μέλους στο Συμβούλιο (άρθρο 7 (3)). Το Συμβούλιο μπορεί πάντα να αποφασίσει να μεταβάλει ή να ανακαλέσει μέτρα που έχουν ληφθεί με βάση το άρθρο 7 (3), σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης η οποία οδήγησε στην επιβολή τους (άρθρο 7 (4).

Το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

Το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2014 με σκοπό την αντιμετώπιση των συστημικών απειλών εναντίον του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ. Το πλαίσιο αυτό θεσπίζει ένα εργαλείο που επιτρέπει στην Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με τα κράτη μέλη για την αποτροπή της κλιμάκωσης των απειλών αυτών και της εξέλιξής τους σε σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει στη χρήση του μηχανισμού του άρθρου 7 της ΣΕΕ. Το νέο πλαίσιο, το οποίο είχε ως στόχο να καλύψει το κενό μεταξύ άλλων μηχανισμών της ΕΕ για την αντιμετώπιση παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη της (όπως είναι για παράδειγμα οι διαδικασίες επί παραβάσει που προβλέπονται στο άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)) και του άρθρου 7 της ΣΕΕ, τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2016 εναντίον της Πολωνίας. Η διαδικασία εκκρεμεί.
Lire la suite