Türkiye: Hekim ve hak savunucusu Benan Koyuncu’ya yönelik idari taciz

24/11/2021
Appel urgent
en tr

TUR 008 / 1120 / OBS 122
İdari taciz
Türkiye
18 Kasım 2021

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT) ortaklığıyla oluşturulan İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi, Türkiye’deki aşağıda belirtilen durum konusunda müdahalenizi talep etmektedir.

Durum açıklaması:

Gözlemevi, Ankara Tabip Odası üyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)1 gönüllüsü doktor Benan Koyuncu’ya yönelik idari taciz hakkında bilgilendirilmiştir. Tanınmış bir hekim ve insan hakları savunucusu olan Benan Koyuncu, Çankırı Devlet Hastanesi’nde İstanbul Protokolü uyarınca işkence ve diğer kötü muamelelerin belgelenmesi için bir standart belirlemiştir. İşkenceden hayatta kalanları, özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişileri ve mültecileri düzenli olarak tedavi etmektedir.

29 Eylül 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 17834 sayılı idari işlem ile Benan Koyuncu’nun kamu görevinden ihracına karar vererek Çankırı Devlet Hastanesi’nde hekimlik mesleğini yapmasını yasakladı. Karar, “terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı” olmak gibi muğlak gerekçelere (375 sayılı KHK’nın Geçici 35. Maddesi) dayandırılmakla birlikte, başka bir açıklama sunmamaktadır. Dr. Koyuncu bu karara itiraz etmiştir.

Gözlemevi, Benan Koyuncu’nun görevden ihracının, meşru insan hakları çalışmaları ve işkence ve diğer kötü muamele vakalarını belgeleyen iyi tıbbi uygulamalarıyla ilgili olduğuna inanmaktadır. Bu bağlamda, Gözlemevi, bunun Benan Koyuncu’nun insan hakları çalışmalarına misilleme olarak idari tacizle ilk karşılaşması olmadığını hatırlatır. 2019 yılında Çankırı Devlet Hastanesi’ne acil tıp uzmanı olarak atanması, Koyuncu’yu “terör örgütlerinin düzenlediği halka açık toplantılara katılmak” ve “Twitter’da terör propagandası yapmak” ile suçlayan bir “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından engellendi. Şubat 2020’de Ankara 12. İdare Mahkemesi, bu idari soruşturmanın hiçbir hukuki dayanağı olmadığını tespit ederek, Benan Koyuncu’nun Çankırı Devlet Hastanesi’ne doktor olarak atanmaması kararını iptal etti. Bu karar, Aralık 2020’de Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından onanmıştır.

Gözlemevi, Benan Koyuncu’ya yönelik idari tacizi kınamakta ve barışçıl ve meşru insan hakları faaliyetleri nedeniyle doktorların ve TİHV üyelerinin ilk kez hedef alınmadığını hatırlatmaktadır. Bu uygulamalar, hukukun üstünlüğünün bulunmadığı ve yargının bağımsız olmadığı koşullarda sivil topluma karşı tehdit olarak kullanılmaktadır.

Gözlemevi, Türkiye makamlarını, Benan Koyuncu’ya ve Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına yönelik idari taciz de dahil olmak üzere her türlü tacize derhal ve koşulsuz olarak son vermeye çağırmaktadır.

İstenen eylemler:

Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye’deki yetkililere yazınız:

i. Benan Koyuncu ile birlikte, Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunmasının her koşulda teminat altına alınması;

ii. Benan Koyuncu hakkında verilen ihraç kararının derhal ve koşulsuz olarak geri alınması ve herhangi bir kısıtlama ya da misilleme korkusu olmaksızın meşru insan hakları çalışmalarına devam edebilmesinin sağlanması;

iii. Benan Koyuncu ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına yönelik idari düzeydekiler dahil her türlü taciz eylemine son verilmesinin ve her koşulda faaliyetlerini herhangi bir engelleme veya misilleme korkusu olmadan yürütebilmelerinin sağlanması;

iv. Muhalefetin susturulması ve insan hakları faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla terörle mücadele mevzuatının kötüye kullanılmasına son verilmesi.

Adresler:

• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. e-posta: contact@tccb.gov.tr
• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. e-posta: info@adalet.gov.tr
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. e-posta: diab@icisleri.gov.tr; sti@icisleri.gov.tr
• Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, Brüksel, Belçika. e-posta: info@turkdeleg.org; tr-delegation.eu@mfa.gov.tr
• Büyükelçi Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, İsviçre. e-posta: turkey.unog@mfa.gov.tr

Lütfen ülkenizdeki Türkiye büyükelçiliği ya da diplomatik misyonlarına da yazınız.

***

Cenevre-Paris, 18 Kasım 2021

Yanıtınızda atılan adımlar hakkında bu başvurunun kodunu belirterek bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi (Gözlemevi) 1997’de Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Müdahale Örgütü (OMCT) tarafından kurulmuştur. Bu programın amacı, insan hakları savunucularına karşı baskıyı engellemek veya bu durumlara çözüm üretmek üzere müdahale etmektir. FIDH ve OMCT, uluslararası sivil toplum tarafından hayata geçirilen bir Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları Mekanizması olan ProtectDefenders.eu üyesidir.

Gözlemevi ile irtibata geçmek için acil durum hattını arayınız:

• E-posta: Appeals@fidh-omct.org
• OMCT Telefon: + 41 22 809 49 39
• FIDH Telefon: + 33 1 43 55 25 18

Lire la suite