Türkiye: Dr. Şeyhmus Gökalp’e yönelik devam eden yargı tacizi

22/11/2021
Appel urgent
en tr

Yeni Bilgi
TUR 010 / 1120 / OBS 135.2
Yargısal taciz
Türkiye
2 Kasım 2021

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT) ortaklığıyla oluşturulan İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi, yeni bilgiler edinmiştir ve Türkiye’deki aşağıda belirtilen durum konusunda müdahalenizi talep etmektedir.

Yeni bilgi:

Gözlemevi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) [1] Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) [2] gönüllüsü olan doktor Dr. Şeyhmus Gökalp’e yönelik devam eden yargısal taciz hakkında bilgilendirilmiştir.

15 Ekim 2021 tarihinde Dr. Gökalp, davasının ikinci duruşmasına katılmak üzere Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin huzuruna çıkmıştır. Savcı son mütalaasını sunmuş ve savunma avukatlarının önceki yıllarda sunduğu hiçbir iddia ve delili dikkate almamıştır. Buna göre savcı, Dr. Gökalp’e “silahlı örgüt üyeliği” ve “terör örgütü üyeliği”nden yedi yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini (sırasıyla TCK Madde 314/2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, Madde 5/1) talep etmiştir. Bir sonraki duruşma, mahkemenin davayla ilgili kararını vermesinin beklendiği 19 Kasım 2021’de yapılacaktır.

Gözlemevi, Dr. Gökalp’ın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis memurları tarafından 20 Kasım 2020 tarihinde tutuklandığını hatırlatır.

10 Şubat 2021 tarihinde Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Dr. Şeyhmus Gökalp’ın 80 günden fazla tutukluluğun ardından serbest bırakılmasına karar vermiştir.

Gözlemevi, Dr. Gökalp’e uygulanan yargısal tacizi kınamakta ve TTB üyeleri ile birlikte Dr. Gökalp’in barışçıl ve meşru insan hakları faaliyetleri nedeniyle ilk defa hedef alınmadıklarını hatırlatmaktadır. Bu uygulamalar, hukukun üstünlüğünün ortadan kalktığı, yargının bağımsız olmadığı koşullarda sivil topluma karşı tehdit olarak kullanılmaktadır.

Gözlemevi, Türkiye yetkililerini, Dr. Şeyhmus Gökalp’e ve Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına yönelik yargı düzeyindekiler de dahil olmak üzere her türlü tacize derhal ve koşulsuz olarak son vermeye çağırmaktadır.

İstenen eylemler:

Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye’deki yetkililere yazınız:

i. Dr. Şeyhmus Gökalp ile birlikte, Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunmasının her koşulda teminat altına alınması;

ii. Dr. Şeyhmus Gökalp ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına yönelik her türlü taciz eylemine son verilmesinin ve her koşulda faaliyetlerini herhangi bir engelleme veya misilleme korkusu olmadan yürütebilmelerinin sağlanması;

iii. Muhalefetin susturulması ve insan hakları faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla terörle mücadele mevzuatının kötüye kullanılmasına son verilmesi.

Adresler:

• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. e-posta: contact@tccb.gov.tr
• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. e-posta: info@adalet.gov.tr
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. e-posta: diab@icisleri.gov.tr; sti@icisleri.gov.tr
• Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, Brüksel, Belçika. e-posta: info@turkdeleg.org; tr-delegation.eu@mfa.gov.tr
• Büyükelçi Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, İsviçre. e-posta: turkey.unog@mfa.gov.tr

Lütfen ülkenizdeki Türkiye büyükelçiliği ya da diplomatik misyonlarına da yazınız.

***
Cenevre-Paris, 2 Kasım 2021

Yanıtınızda atılan adımlar hakkında bu başvurunun kodunu belirterek bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi (Gözlemevi) 1997’de Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Müdahale Örgütü (OMCT) tarafından kurulmuştur. Bu programın amacı, insan hakları savunucularına karşı baskıyı engellemek veya bu durumlara çözüm üretmek üzere müdahale etmektir. FIDH ve OMCT, uluslararası sivil toplum tarafından hayata geçirilen bir Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları Mekanizması olan ProtectDefenders.eu üyesidir.

Gözlemevi ile irtibata geçmek için acil durum hattını arayınız:

• E-posta: Appeals@fidh-omct.org
• OMCT Telefon: + 41 22 809 49 39
• FIDH Telefon: + 33 1 43 55 25 18

Lire la suite